Storelocation

 

ภาคใต้

 

สาขา ที่อยู่   เบอร์โทรสาขา แฟกซ์
เซ็นทรัลภูเก็ต  ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ชั้น 3 ยูนิต เอ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 82999 076-209-073 076-209-073
ซีพีเอ็นสมุย   209/1-2 หมู่ที่2 แขวงบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 077-410-506 077-410-506
ซีพีเอ็นหาดใหญ่  ชั้น 2 1518/1-2 ถ.กาญจนวนิชัย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 074-339-677-9 074-339-677-9
เซ็นทรัลหาดใหญ่  ชั้น 4 อาคารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ชั้น 4 ถนนเสน่หานุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 074-350-543 074-350-545
โรบินสันหาดใหญ่  ชั้น 3 อาคารห้างโรบินสันหาดใหญ่ ชั้น 3 ยูนิต D-G,5-9, ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 074-354-523 074-354-524
โรบินสันตรัง   138 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 075-820-388 075-820-388
โรบินสันสุราษฎร์ธานี  ชั้น 2 88/1 หมู่ที่10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 077-489-938 077-489-939
โรบินสันนครศรีธรรมราช  ชั้น 3 89/201 ห้างโรบินสันนครศรีธรรมราช ชั้น 3 ยูนิตบี ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 79999 075-340-646 075-340-646
บิ๊กซีปัตตานี  ชั้น จี ห้างบิ๊กซีปัตตานี ชั้น จี ยูนิตเอ็น หมู่ที่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 073-338-133 073-338-133
สิริบรรณตรัง  ชั้น 3 42 ห้างสิริบรรณตรัง ชั้น 3 ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 0 7521 5328 075-215-328