Modern วิทยาศาสตร์ ป.2 : B2S บีทูเอส
หนังสือเด็ก > คู่มือเรียนสำหรับเด็กเล็ก
Modern วิทยาศาสตร์ ป.2

Modern วิทยาศาสตร์ ป.2

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนการเรียนวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเ

ผู้เขียน : ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ผู้แปล :

คะแนนนิยม :

ราคา : 65.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9789744127822   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แม๊ค
หมวด : คู่มือเรียนสำหรับเด็กเล็ก
ขนาด : 21 x 29 x 1
จำนวนหน้า : 100  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : อ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนการเรียนวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า Modern คณิตศาสตร์ ป.6

Modern คณิตศาสตร์ ป.6

ผู้เขียน : ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

110.00

Favorites
สินค้า Modern คณิตศาสตร์ ป.5

Modern คณิตศาสตร์ ป.5

ผู้เขียน : ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

110.00

Favorites
สินค้า Modern คณิตศาสตร์ ป.4

Modern คณิตศาสตร์ ป.4

ผู้เขียน : ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

110.00

Favorites
สินค้า Modern วิทยาศาสตร์ ป.4

Modern วิทยาศาสตร์ ป.4

ผู้เขียน : ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

85.00

Favorites
สินค้า Modern วิทยาศาสตร์ ป.5

Modern วิทยาศาสตร์ ป.5

ผู้เขียน : ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

85.00

Favorites
สินค้า Modern วิทยาศาสตร์ ป.6

Modern วิทยาศาสตร์ ป.6

ผู้เขียน : ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

85.00

Favorites