ประมวลกฏหมายอาญา ประมวลกฏหมายเเพ่งและพาณิชย์ (เล่มเล็ก ปกอ่อน) : B2S บีทูเอส
ประมวลกฏหมายอาญา ประมวลกฏหมายเเพ่งและพาณิชย์ (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฏหมายอาญา ประมวลกฏหมายเเพ่งและพาณิชย์ (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

หนังสือที่รวบรวมประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติความรับผิดทางะเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้ออสัญญาที่ไม่เป็นธรรม โดยมีการแก้ให้ตรงพจนานุกรม เล่มเล็กเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 125.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786167306551   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ
หมวด : กฏหมาย
ขนาด : 105 x 143 x 37
จำนวนหน้า : 740  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

หนังสือที่รวบรวมประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติความรับผิดทางะเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้ออสัญญาที่ไม่เป็นธรรม โดยมีการแก้ให้ตรงพจนานุกรม เล่มเล็กเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (เล่มกลาง)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (เล่มกลาง)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

80.00

Favorites
สินค้า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

ผู้เขียน : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

220.00

Favorites
สินค้า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับเตรียมสอบ)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับเตรียมสอบ)

ผู้เขียน : บาลานซ์(ติวเตอร์หมู), พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ

220.00

Favorites
สินค้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย

230.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

3.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

70.00

Favorites