การเขียนข่าวเบื้องต้น : B2S บีทูเอส
การศึกษา > หน้งสือแบบเรียน
การเขียนข่าวเบื้องต้น

การเขียนข่าวเบื้องต้น

การสื่อข่าวและการเขียนข่าว ถือเป็นวิชาสำคัญพื้นฐาน และเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนหนังสือการเขียนข่าวเบื้องต้น (Introduction to news writing) เล่มนี้จัดทำขึ้นจากการค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงเอกสารเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวและการรายงานข่าวทั้งในส่วนที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในการรายงานข่าว เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ศึกษาทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการเสนอข่าวสาร ตลอดจนเข้าใจเรื่องกฎหมายและข้อบังคับต่างๆในการเขียนและรายงานข่าวมากขึ้น

ผู้เขียน : ภาคภูมิ หรรนภา

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 170.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786169074076   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : อินทนิล
หมวด : หน้งสือแบบเรียน
ขนาด : 16.5 x 24 x 1.5
จำนวนหน้า : 210  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : อ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

การสื่อข่าวและการเขียนข่าว ถือเป็นวิชาสำคัญพื้นฐาน และเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนหนังสือการเขียนข่าวเบื้องต้น (Introduction to news writing) เล่มนี้จัดทำขึ้นจากการค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงเอกสารเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวและการรายงานข่าวทั้งในส่วนที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในการรายงานข่าว เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ศึกษาทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการเสนอข่าวสาร ตลอดจนเข้าใจเรื่องกฎหมายและข้อบังคับต่างๆในการเขียนและรายงานข่าวมากขึ้น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ความคิดเห็นที่ 1

by : รัตนา [ 21/05/2555 14:24 ]

จะจัดอบรมเจ้าหน้าที่ต้องการหนังสือประมาณ 100 เล่ม เป็นหน่วยงานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีส่วนลดสำหรับราชการไหมคะ และมีหนังสือพอไหม ถ้าสั่งซื้อจะนำมาส่งที่ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะได้หรือไม่ ตอบกลับด้วยนะคะ

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า การเขียนเพื่อการสื่อสาร

การเขียนเพื่อการสื่อสาร

ผู้เขียน : ภาคภูมิ หรรนภา

220.00

Favorites
สินค้า คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม6

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม6

ผู้เขียน : กรองแก้ว ซาบารา

89.00

Favorites
สินค้า ความถนัดทางการเรียนปรับใหม่

ความถนัดทางการเรียนปรับใหม่

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการไฮเอ็ดพับพลิชชิ่ง

68.00

Favorites
สินค้า โจทย์ข้อสอบความรู้ความสามารถ

โจทย์ข้อสอบความรู้ความสามารถ

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการไฮเอ็ดพับพลิชชิ่ง

78.00

Favorites
สินค้า คู่มือภาษาอังกฤษระดับมหาฯใหม่

คู่มือภาษาอังกฤษระดับมหาฯใหม่

ผู้เขียน : ภิญโญ คล้ายบวร

150.00

Favorites
สินค้า หลักการบัญชี

หลักการบัญชี

ผู้เขียน : รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

250.00

Favorites