ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับปรุง 2554) : B2S บีทูเอส
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับปรุง 2554)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ฉบับปรุง 2554)

การปฎิบัติงาน การจัดการงานเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน งานสารบรรณนับเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจำเป็นต้องรู้ และจะต้องเรียนรู้ติดตามการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อคับบังในเรื่องต่างๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการสอบแข่งขันเข้าทำงาน การสอบเข้ารับราชการและในอีกหลายสนามสอบ วิชาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ เป็นสิ่งที่ผู้เตรียมตัวสอบจะละเลยเสียมิได้

ผู้เขียน : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และ พงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 299.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786169031994   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), บจก.
หมวด : กฏหมาย
ขนาด : 18.5 x 26 x 1.8
จำนวนหน้า : 399  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : อ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

การปฎิบัติงาน การจัดการงานเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน งานสารบรรณนับเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจำเป็นต้องรู้ และจะต้องเรียนรู้ติดตามการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อคับบังในเรื่องต่างๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการสอบแข่งขันเข้าทำงาน การสอบเข้ารับราชการและในอีกหลายสนามสอบ วิชาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ เป็นสิ่งที่ผู้เตรียมตัวสอบจะละเลยเสียมิได้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

ผู้เขียน : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

220.00

Favorites
สินค้า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับเตรียมสอบ)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับเตรียมสอบ)

ผู้เขียน : บาลานซ์(ติวเตอร์หมู), พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ

220.00

Favorites
สินค้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย

230.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

3.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

70.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน) สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน) สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

190.00

Favorites