วัสดุวิศวกรรม : B2S บีทูเอส
วัสดุวิศวกรรม

วัสดุวิศวกรรม

เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในระดับปวส.ทุกสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และยังเป็นวิชาบังคับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น อะตอม และโครงสร้างผลึก เฟสไดอะแกรม กลสมบัติและการทดสอบวัสดุโลหะและอโลหะ การกัดกร่อนเช้อเพลิงและปิโตรเลียม โพลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมโพสิต เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้อนฐานด้านวัสดุและนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาวิชาต่อไป

ผู้เขียน : รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 195.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9789747228960   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : รุ่งแสงการพิมพ์
หมวด : วิศวะ
ขนาด : 18.4 x 26 x 1.5
จำนวนหน้า : 384  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : อ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในระดับปวส.ทุกสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และยังเป็นวิชาบังคับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น อะตอม และโครงสร้างผลึก เฟสไดอะแกรม กลสมบัติและการทดสอบวัสดุโลหะและอโลหะ การกัดกร่อนเช้อเพลิงและปิโตรเลียม โพลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมโพสิต เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้อนฐานด้านวัสดุและนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาวิชาต่อไป

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็ก

การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็ก

ผู้เขียน : รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล

180.00

Favorites
สินค้า การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง

การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง

ผู้เขียน : รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล

240.00

Favorites
สินค้า วัสดุวิศวกรรม

วัสดุวิศวกรรม

ผู้เขียน : รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล

195.00

Favorites
สินค้า การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้เบื้องต้น

การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้เบื้องต้น

ผู้เขียน : รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล

280.00

Favorites
สินค้า รอบรู้ ดูแลรถ

รอบรู้ ดูแลรถ

ผู้เขียน : ดร. ถานันดร์ วัชโรทยางกูร

159.00

Favorites
สินค้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ผู้เขียน : ดร.ชัด อินทะสี

230.00

Favorites