เช็คอีเมล์และบริหารงานส่วนตัวด้วย Outlook 2010 : B2S บีทูเอส
เช็คอีเมล์และบริหารงานส่วนตัวด้วย Outlook 2010

เช็คอีเมล์และบริหารงานส่วนตัวด้วย Outlook 2010

โปรแกรม Outlook เป็นโปรแกรมสำนักงานตัวหนึ่งที่รวมอยู่ในชุด Microsoft Office ซึ่งใช้เพื่อหลายวัตถุประสงค์ในโปรแกรมเดียว ได้แก่ การรับและอ่านอีเมล์ การบันทึกนัดหมาย งานที่ต้องทำ สมุดรายชื่อเพื่อติดต่อ หรือโน๊ตย่อ นับเป็นเครื่องมืออรรถประโยชน์ที่น่าใช้และควรเรียนรู้ ดีวีดีแผ่นนี้จะแนะนำการใช้งานที่ควรทราบทุกอย่าง เพื่อให้ Outlook เป็นเครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกให้เราอย่างแท้จริง เนื้อหาภายในอาทิ การตั้งค่าเพื่อใช้ Outlook เช็คอีเมล์ การบันทึกนัดหมายในปฏิทิน การบันทึกงานที่ต้องทำ การจดโน๊ตย่อ การสร้างสมุดโทรศัพท์เพื่อบันทึกรายชื่อติดต่อ

ผู้เขียน : สกล คำปันนา

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 250.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 885-874-880-148-7   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : ซัคเซส มีเดีย
หมวด : เทคนิคการใช้งาน
ขนาด : 13.5 x 19 x 1.5
จำนวนหน้า : ความยาว 4 ชั่วโมง 17 นาที  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : DVD
เนื้อในพิมพ์ : --

 

รายละเอียด

โปรแกรม Outlook เป็นโปรแกรมสำนักงานตัวหนึ่งที่รวมอยู่ในชุด Microsoft Office ซึ่งใช้เพื่อหลายวัตถุประสงค์ในโปรแกรมเดียว ได้แก่ การรับและอ่านอีเมล์ การบันทึกนัดหมาย งานที่ต้องทำ สมุดรายชื่อเพื่อติดต่อ หรือโน๊ตย่อ นับเป็นเครื่องมืออรรถประโยชน์ที่น่าใช้และควรเรียนรู้ ดีวีดีแผ่นนี้จะแนะนำการใช้งานที่ควรทราบทุกอย่าง เพื่อให้ Outlook เป็นเครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกให้เราอย่างแท้จริง เนื้อหาภายในอาทิ การตั้งค่าเพื่อใช้ Outlook เช็คอีเมล์ การบันทึกนัดหมายในปฏิทิน การบันทึกงานที่ต้องทำ การจดโน๊ตย่อ การสร้างสมุดโทรศัพท์เพื่อบันทึกรายชื่อติดต่อ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :