หลักการอ่านและเขียนคำไทยฉบับสมบูรณ์ : B2S บีทูเอส
หลักการอ่านและเขียนคำไทยฉบับสมบูรณ์

หลักการอ่านและเขียนคำไทยฉบับสมบูรณ์

ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความไพเราะ สละสลวย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การใช้คำไทยมักมีปัญหาอยู่เสมอทั้งในการสื่อสารและการรับสาร ถ้าไม่เข้าใจความหมาย ใช้ภาษาผิด หรืออ่านออกเสียงผิดไปก็จะทำให้เกิดการเข้าใจผิด อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ หลักการอ่านคำไทยไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ตายตัว อีกทั้งมีจำนวนมากมายหลากหลายคำที่ผู้คนมักสับสนจำไม่ค่อยได้ ดังนั้นจึงควรมีหลักหรือเทคนิคในการจำการอ่านคำ ให้เกิดความเข้าใจโดยการแบ่งหลักการอ่านเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการจดจำ การใช้ภาษาไทยให้แม่นยำขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การใช้บ่อยๆ สงสัยคำไหนต้องหาคำตอบทันที จะเกิดทักษะ ความชำนาญในการใช้คำ อ่านคำได้ดี

ผู้เขียน : ตระการ เอี่ยมตรักูล

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 155.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 978-616-708-898-3   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : คลื่นอักษร
หมวด : ไทย
ขนาด : -ไม่ระบุ x -ไม่ระบุ x -ไม่ระบุ
จำนวนหน้า : 192  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : อ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความไพเราะ สละสลวย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การใช้คำไทยมักมีปัญหาอยู่เสมอทั้งในการสื่อสารและการรับสาร ถ้าไม่เข้าใจความหมาย ใช้ภาษาผิด หรืออ่านออกเสียงผิดไปก็จะทำให้เกิดการเข้าใจผิด อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ หลักการอ่านคำไทยไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ตายตัว อีกทั้งมีจำนวนมากมายหลากหลายคำที่ผู้คนมักสับสนจำไม่ค่อยได้ ดังนั้นจึงควรมีหลักหรือเทคนิคในการจำการอ่านคำ ให้เกิดความเข้าใจโดยการแบ่งหลักการอ่านเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการจดจำ การใช้ภาษาไทยให้แม่นยำขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การใช้บ่อยๆ สงสัยคำไหนต้องหาคำตอบทันที จะเกิดทักษะ ความชำนาญในการใช้คำ อ่านคำได้ดี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า ราชาธิราช

ราชาธิราช

ผู้เขียน : จุฑารัตน์

350.00

Favorites
สินค้า บทบรรณาธิการนิตยสารสารคดี

บทบรรณาธิการนิตยสารสารคดี

ผู้เขียน : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

220.00

Favorites
สินค้า สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์

สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

180.00

Favorites
สินค้า เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 1 (เปลี่ยนปกใหม่)

เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 1 (เปลี่ยนปกใหม่)

ผู้เขียน : ส.พลายน้อย

140.00

Favorites
สินค้า เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 2 (เปลี่ยนปกใหม่)

เกร็ดภาษาหนังสือไทย เล่ม 2 (เปลี่ยนปกใหม่)

ผู้เขียน : ส.พลายน้อย

140.00

Favorites
สินค้า หนังสือภาพ วัดพระศรีรัตรศาสดาราม

หนังสือภาพ วัดพระศรีรัตรศาสดาราม

ผู้เขียน : สำนักพิมพ์แสงแดด

250.00

Favorites