ติวเข้มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 1 ปี 51 : B2S บีทูเอส
ติวเข้มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 1 ปี 51

ติวเข้มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 1 ปี 51

1. รากที่สอง,การหาค่ารากที่สอง,การบวกและการลบจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง,สมการรากที่สองของ a เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ 0 ,การทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย,การทำตัวส่วนไม่ให้ติดเครื่องหมายกรณฑ์,การแก้สมการที่มีเครื่องหมายกรณฑ์
2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง, การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นจำนวนเต็ม, ทฤษฎีบทเศษเหลือ, ทฤษฎีบทตัวประกอบ, การแยกตัวประกอบพหุนามโดยใช้ทฤษฎีเศษ
เหลือ
3. การหาคำตอบของสมการกำลังสอง, การแก้สมการกำลังสองโดยทำเป็นกำลังสมบูรณ์, การแก้สมการกำลัง-
สองสมบูรณ์, การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร, โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปร-
เดียว
4. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่า aคูณxยกกำลังสอง เมื่อ a ไม่เท่ากับ 0, พาราโบลาที่กำหนดด้วย
สมการ Y เท่ากับ a คูณด้วย (x-h) ยกกำลังสอง บวกด้วย k เมื่อ a ไม่เท่ากับ 0,พาราโบลาที่กำหนดด้วย
สมการ y เท่ากับ aคูณxยกกำลังสอง บวก bคูณ x บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ 0

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 100.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 8858710302769   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้าวิชาการ ส.น.พ.
หมวด : ชั้นมัธยม
ขนาด : 18.5 x 26 x 1
จำนวนหน้า : 238  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

1. รากที่สอง,การหาค่ารากที่สอง,การบวกและการลบจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง,สมการรากที่สองของ a เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ 0 ,การทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย,การทำตัวส่วนไม่ให้ติดเครื่องหมายกรณฑ์,การแก้สมการที่มีเครื่องหมายกรณฑ์
2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง, การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นจำนวนเต็ม, ทฤษฎีบทเศษเหลือ, ทฤษฎีบทตัวประกอบ, การแยกตัวประกอบพหุนามโดยใช้ทฤษฎีเศษ
เหลือ
3. การหาคำตอบของสมการกำลังสอง, การแก้สมการกำลังสองโดยทำเป็นกำลังสมบูรณ์, การแก้สมการกำลัง-
สองสมบูรณ์, การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร, โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปร-
เดียว
4. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่า aคูณxยกกำลังสอง เมื่อ a ไม่เท่ากับ 0, พาราโบลาที่กำหนดด้วย
สมการ Y เท่ากับ a คูณด้วย (x-h) ยกกำลังสอง บวกด้วย k เมื่อ a ไม่เท่ากับ 0,พาราโบลาที่กำหนดด้วย
สมการ y เท่ากับ aคูณxยกกำลังสอง บวก bคูณ x บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ 0

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า ติวเข้มเตรียมสอบเข้าป.1ล.2

ติวเข้มเตรียมสอบเข้าป.1ล.2

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

125.00

Favorites
สินค้า ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ป1 ล3

ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ป1 ล3

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

125.00

Favorites
สินค้า ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ป1 ล4

ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ป1 ล4

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

125.00

Favorites
สินค้า ติวเข้มคณิตศาสตพื้นฐาน ม2ล1

ติวเข้มคณิตศาสตพื้นฐาน ม2ล1

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

80.00

Favorites
สินค้า ติวเข้มคณิตศาสตเพิ่มเติม ม2ล1

ติวเข้มคณิตศาสตเพิ่มเติม ม2ล1

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

90.00

Favorites
สินค้า ตะลุยโจทย์คณิตพิชิตข้อสอบ ม.ปลาย(ม.4-ม.6)

ตะลุยโจทย์คณิตพิชิตข้อสอบ ม.ปลาย(ม.4-ม.6)

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

220.00

Favorites