พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง : B2S บีทูเอส
พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ,วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 60.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786167383224   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : อฑตยา มิเล็นเนียม
หมวด : กฏหมาย
ขนาด : 9.5 x 14.5 x 0.6
จำนวนหน้า : 192  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ,วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534, ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ความคิดเห็นที่ 1

by : สายฝน วารี [ 24/01/2559 08:09 ]

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า กฎหมายเนติบัณฑิต วิ แพ่ง ภาค 2 เล่ม 1

กฎหมายเนติบัณฑิต วิ แพ่ง ภาค 2 เล่ม 1

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ

200.00

Favorites
สินค้า แชร์เปียหวย

แชร์เปียหวย

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ

420.00

Favorites
สินค้า กฎหมายเนติบัณฑิต วิแพ่ง ภาค2 เล่ม 2

กฎหมายเนติบัณฑิต วิแพ่ง ภาค2 เล่ม 2

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ

190.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 - อาญา

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 - อาญา

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ

295.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 - อาญา

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 - อาญา

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ

160.00

Favorites
สินค้า กฎหมายเนติบัณฑิต อาญาภาค2 เล่ม 1

กฎหมายเนติบัณฑิต อาญาภาค2 เล่ม 1

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ : วิรัช เมฆอรุโณทัย

290.00

Favorites