MINI คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : B2S บีทูเอส
MINI คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

MINI คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด เนื้อหา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น โจทยืตัวอย่างมากมายพร้อมอธิบายละเอียด

ผู้เขียน : ดร.จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 109.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786162012228   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด
หมวด : ชั้นมัธยม
ขนาด : 14.5 x 21 x 1.5
จำนวนหน้า : 336  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ไม่ระบุ

 

รายละเอียด

สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด เนื้อหา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ระบบจำนวนจริง ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น โจทยืตัวอย่างมากมายพร้อมอธิบายละเอียด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า MINI คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

MINI คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้เขียน : ดร.จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

109.00

Favorites
สินค้า MINI คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

MINI คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้เขียน : ดร.จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

109.00

Favorites
สินค้า MINI คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

MINI คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้เขียน : ดร.จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

109.00

Favorites
สินค้า MINI คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

MINI คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้เขียน : ดร.จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

109.00

Favorites
สินค้า Top Secret ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 2

Top Secret ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 2

ผู้เขียน : ดร.จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

100.00

Favorites
สินค้า Top Secret ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1

Top Secret ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1

ผู้เขียน : ดร.จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

100.00

Favorites