ย่อหลักกฎหมายมรดก : B2S บีทูเอส
ย่อหลักกฎหมายมรดก

ย่อหลักกฎหมายมรดก

หนังสือเล่มนี้ เป็นความพยายามของผุ้แต่งในการสรุปย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชยื บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก รวมทั้งได้แทรกคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญและคำพิพากษาฎีกาล่าสุดในเรื่องนั้นๆ พร้อมตัวอย่างกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าเพิ่มเติม ตลอดจนการเตรียมตัวสอบในสนามต่างๆ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษากฎหมายในการทำความเข้าใจกฎหมายมรดก

ผู้เขียน : ศุภกิจ แย้มประชา, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 100.00

จำนวน   

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786167306940   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ
หมวด : กฏหมาย
ขนาด : 14.5 x 21 x 1
จำนวนหน้า : 176  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ เป็นความพยายามของผุ้แต่งในการสรุปย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชยื บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก รวมทั้งได้แทรกคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญและคำพิพากษาฎีกาล่าสุดในเรื่องนั้นๆ พร้อมตัวอย่างกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าเพิ่มเติม ตลอดจนการเตรียมตัวสอบในสนามต่างๆ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษากฎหมายในการทำความเข้าใจกฎหมายมรดก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย

220.00

Favorites

สั่งซื้อ

สินค้า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

240.00

Favorites

สั่งซื้อ

สินค้า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ และ เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

100.00

Favorites

สั่งซื้อ

สินค้า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกแข็ง)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ และ เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

150.00

Favorites

สั่งซื้อ

สินค้า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ และ เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

160.00

Favorites

สั่งซื้อ

สินค้า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ และ เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

100.00

Favorites

สั่งซื้อ