รู้จักประชาคมอาเซียน :หนังสือชุดประชาคมอาเซียน : B2S บีทูเอส
รู้จักประชาคมอาเซียน :หนังสือชุดประชาคมอาเซียน

รู้จักประชาคมอาเซียน :หนังสือชุดประชาคมอาเซียน

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับประเทศเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อ "อาเซียน" เพื่อต่อกรกับความซับซ้อนผันผวนของโลก อีกไม่นานในปี พ.ศ. 2558 นี้ อาเซียนจะพัฒนาเป็น "ประชาคมอาเซียน" ยกระดับความเป็นองค์กรที่ดูแลประสานประโยชน์ในประเทศสมาชิกอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งในมิติการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎบัตรหรือข้อบังคับเดียวกัน เพื่อความผาสุขมั่นคงอย่างยั่งยืนในประเทศสมาชิก และเป็นองค์กรที่ประชาคมโลกให้การยอมรับ คล้ายกับสหภาพยุโรปในซีกโลกตะวันตก

การที่ 10 ประเทศ ทั้งบรูไน กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ทำให้เกิดกลุ่มก้อนประชากรราว 600 ล้านคน อยู่ภายใต้กฎบัตรเดียวกัน มีเสรีทางการค้า การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งระดับฝีมือ และมันสมอง การท่องเที่ยว การเดินทางระหว่างกันที่สะดวกรวดเร็ว ที่สำคัญการสร้างความคิดประชาคมอาเซียนเป็น "หนึ่งเดียว" เป็นพวกเดียวกัน ซึ่งพร้อมจะเปิดรับคนนอกอย่างจีนซึ่งมีประชากร 1,400 ล้านคน อินเดีย 1,300 ล้านคน เข้ามาทำการลงทุน การท่องเที่ยว ที่คนในประเทศอาเซียนย่อมได้ประโยชน์ และเป็นที่จับตาของคนทั้งโลก
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับประเทศเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อ "อาเซียน" เพื่อต่อกรกับความซับซ้อนผันผวนของโลก อีกไม่นานในปี พ.ศ. 2558 นี้ อาเซียนจะพัฒนาเป็น "ประชาคมอาเซียน" ยกระดับความเป็นองค์กรที่ดูแลประสานประโยชน์ในประเทศสมาชิกอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งในมิติการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎบัตรหรือข้อบังคับเดียวกัน เพื่อความผาสุขมั่นคงอย่างยั่งยืนในประเทศสมาชิก และเป็นองค์กรที่ประชาคมโลกให้การยอมรับ คล้ายกับสหภาพยุโรปในซีกโลกตะวันตก

การที่ 10 ประเทศ ทั้งบรูไน กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ทำให้เกิดกลุ่มก้อนประชากรราว 600 ล้านคน อยู่ภายใต้กฎบัตรเดียวกัน มีเสรีทางการค้า การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งระดับฝีมือ และมันสมอง การท่องเที่ยว การเดินทางระหว่างกันที่สะดวกรวดเร็ว ที่สำคัญการสร้างความคิดประชาคมอาเซียนเป็น "หนึ่งเดียว" เป็นพวกเดียวกัน ซึ่งพร้อมจะเปิดรับคนนอกอย่างจีนซึ่งมีประชากร 1,400 ล้านคน อินเดีย 1,300 ล้านคน เข้ามาทำการลงทุน การท่องเที่ยว ที่คนในประเทศอาเซียนย่อมได้ประโยชน์ และเป็นที่จับตาของคนทั้งโลก
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับประเทศเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อ "อาเซียน" เพื่อต่อกรกับความซับซ้อนผันผวนของโลก อีกไม่นานในปี พ.ศ. 2558 นี้ อาเซียนจะพัฒนาเป็น "ประชาคมอาเซียน" ยกระดับความเป็นองค์กรที่ดูแลประสานประโยชน์ในประเทศสมาชิกอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งในมิติการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎบัตรหรือข้อบังคับเดียวกัน เพื่อความผาสุขมั่นคงอย่างยั่งยืนในประเทศสมาชิก และเป็นองค์กรที่ประชาคมโลกให้การยอมรับ คล้ายกับสหภาพยุโรปในซีกโลกตะวันตก

การที่ 10 ประเทศ ทั้งบรูไน กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ทำให้เกิดกลุ่มก้อนประชากรราว 600 ล้านคน อยู่ภายใต้กฎบัตรเดียวกัน มีเสรีทางการค้า การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งระดับฝีมือ และมันสมอง การท่องเที่ยว การเดินทางระหว่างกันที่สะดวกรวดเร็ว ที่สำคัญการสร้างความคิดประชาคมอาเซียนเป็น "หนึ่งเดียว" เป็นพวกเดียวกัน ซึ่งพร้อมจะเปิดรับคนนอกอย่างจีนซึ่งมีประชากร 1,400 ล้านคน อินเดีย 1,300 ล้านคน เข้ามาทำการลงทุน การท่องเที่ยว ที่คนในประเทศอาเซียนย่อมได้ประโยชน์ และเป็นที่จับตาของคนทั้งโลก

ผู้เขียน : วิทย์ บัณฑิตกุล

ผู้แปล : วิทย์ บัณฑิตกุล

คะแนนนิยม :

ราคา : 170.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786160002412   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
หมวด : รัฐศาสตร์
ขนาด : 14.6 x 21.1 x 1
จำนวนหน้า : 216  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับประเทศเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อ "อาเซียน" เพื่อต่อกรกับความซับซ้อนผันผวนของโลก อีกไม่นานในปี พ.ศ. 2558 นี้ อาเซียนจะพัฒนาเป็น "ประชาคมอาเซียน" ยกระดับความเป็นองค์กรที่ดูแลประสานประโยชน์ในประเทศสมาชิกอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งในมิติการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎบัตรหรือข้อบังคับเดียวกัน เพื่อความผาสุขมั่นคงอย่างยั่งยืนในประเทศสมาชิก และเป็นองค์กรที่ประชาคมโลกให้การยอมรับ คล้ายกับสหภาพยุโรปในซีกโลกตะวันตก

การที่ 10 ประเทศ ทั้งบรูไน กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ทำให้เกิดกลุ่มก้อนประชากรราว 600 ล้านคน อยู่ภายใต้กฎบัตรเดียวกัน มีเสรีทางการค้า การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งระดับฝีมือ และมันสมอง การท่องเที่ยว การเดินทางระหว่างกันที่สะดวกรวดเร็ว ที่สำคัญการสร้างความคิดประชาคมอาเซียนเป็น "หนึ่งเดียว" เป็นพวกเดียวกัน ซึ่งพร้อมจะเปิดรับคนนอกอย่างจีนซึ่งมีประชากร 1,400 ล้านคน อินเดีย 1,300 ล้านคน เข้ามาทำการลงทุน การท่องเที่ยว ที่คนในประเทศอาเซียนย่อมได้ประโยชน์ และเป็นที่จับตาของคนทั้งโลก
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับประเทศเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อ "อาเซียน" เพื่อต่อกรกับความซับซ้อนผันผวนของโลก อีกไม่นานในปี พ.ศ. 2558 นี้ อาเซียนจะพัฒนาเป็น "ประชาคมอาเซียน" ยกระดับความเป็นองค์กรที่ดูแลประสานประโยชน์ในประเทศสมาชิกอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งในมิติการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎบัตรหรือข้อบังคับเดียวกัน เพื่อความผาสุขมั่นคงอย่างยั่งยืนในประเทศสมาชิก และเป็นองค์กรที่ประชาคมโลกให้การยอมรับ คล้ายกับสหภาพยุโรปในซีกโลกตะวันตก

การที่ 10 ประเทศ ทั้งบรูไน กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ทำให้เกิดกลุ่มก้อนประชากรราว 600 ล้านคน อยู่ภายใต้กฎบัตรเดียวกัน มีเสรีทางการค้า การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งระดับฝีมือ และมันสมอง การท่องเที่ยว การเดินทางระหว่างกันที่สะดวกรวดเร็ว ที่สำคัญการสร้างความคิดประชาคมอาเซียนเป็น "หนึ่งเดียว" เป็นพวกเดียวกัน ซึ่งพร้อมจะเปิดรับคนนอกอย่างจีนซึ่งมีประชากร 1,400 ล้านคน อินเดีย 1,300 ล้านคน เข้ามาทำการลงทุน การท่องเที่ยว ที่คนในประเทศอาเซียนย่อมได้ประโยชน์ และเป็นที่จับตาของคนทั้งโลก
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับประเทศเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อ "อาเซียน" เพื่อต่อกรกับความซับซ้อนผันผวนของโลก อีกไม่นานในปี พ.ศ. 2558 นี้ อาเซียนจะพัฒนาเป็น "ประชาคมอาเซียน" ยกระดับความเป็นองค์กรที่ดูแลประสานประโยชน์ในประเทศสมาชิกอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งในมิติการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎบัตรหรือข้อบังคับเดียวกัน เพื่อความผาสุขมั่นคงอย่างยั่งยืนในประเทศสมาชิก และเป็นองค์กรที่ประชาคมโลกให้การยอมรับ คล้ายกับสหภาพยุโรปในซีกโลกตะวันตก

การที่ 10 ประเทศ ทั้งบรูไน กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ทำให้เกิดกลุ่มก้อนประชากรราว 600 ล้านคน อยู่ภายใต้กฎบัตรเดียวกัน มีเสรีทางการค้า การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งระดับฝีมือ และมันสมอง การท่องเที่ยว การเดินทางระหว่างกันที่สะดวกรวดเร็ว ที่สำคัญการสร้างความคิดประชาคมอาเซียนเป็น "หนึ่งเดียว" เป็นพวกเดียวกัน ซึ่งพร้อมจะเปิดรับคนนอกอย่างจีนซึ่งมีประชากร 1,400 ล้านคน อินเดีย 1,300 ล้านคน เข้ามาทำการลงทุน การท่องเที่ยว ที่คนในประเทศอาเซียนย่อมได้ประโยชน์ และเป็นที่จับตาของคนทั้งโลก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า รู้จักประชาคมอาเซียน : ไทย

รู้จักประชาคมอาเซียน : ไทย

ผู้เขียน : วิทย์ บัณฑิตกุล

170.00

Favorites
สินค้า รู้จักประชาคมอาเซียน : อินโดนีเซีย

รู้จักประชาคมอาเซียน : อินโดนีเซีย

ผู้เขียน : วิทย์ บัณฑิตกุล

170.00

Favorites
สินค้า 100 เรื่อง ในหลวงของฉัน

100 เรื่อง ในหลวงของฉัน

ผู้เขียน : วิทย์ บัณฑิตกุล

99.00

Favorites
สินค้า ความเป็นส่วนตัว : ความรู้ฉบับพกพา

ความเป็นส่วนตัว : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้เขียน : Raymond Wacks

250.00

Favorites
สินค้า ก้าวทันอาเซียน กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล

ก้าวทันอาเซียน กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล

ผู้เขียน : กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล

135.00

Favorites
สินค้า ก้าวทันอาเซียน กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล

ก้าวทันอาเซียน กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล

แบรนด์ :

135.00

Favorites