ประมวลกฏหมายอาญา วิธีพจารณาอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน) : B2S บีทูเอส
ประมวลกฏหมายอาญา วิธีพจารณาอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฏหมายอาญา วิธีพจารณาอาญา (เล่มกลาง ปกอ่อน)

หนังสือเล่มนี้ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาได้แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ2551 และได้นำพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ2544 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทน ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ2546มารวบรวมไว้

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 140.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786169042921   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ
หมวด : กฏหมาย
ขนาด : 14.5 x 21 x 2.3
จำนวนหน้า : 484  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาได้แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ2551 และได้นำพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ2544 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทน ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ2546มารวบรวมไว้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

125.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก ปกอ่อน)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

100.00

Favorites
สินค้า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2554แก้ไขเพิ่มเติม(เล่มกลาง)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2554แก้ไขเพิ่มเติม(เล่มกลาง)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

80.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

250.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

70.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

100.00

Favorites