แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : B2S บีทูเอส
แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (สสวท.)ได้จัดทำหนังสื่อเล่มนี้ เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองที่สนใจเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้ฝึกฝน พัฒนาศักยภาพในการเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
หนังสือเล่มนี้ได้รวมโจทย์คณิตศาสตร์และเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนและเด็กๆ ที่สนใจฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ได้เรียนรู้อย่างถูกต้องและเป็นการพัฒนาสมองให้กับผู้เรียนได้อย่างดี
ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นการรวมเนื้อหาของ แบบฝึกสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เล่ม 1 และเล่ม 2 เข้าไว้ด้วยกัน โดยจัดแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 1. จำนวนและพีชคณิต 2. การวัดและเรขาคณิต 3. โจทย์ปัญหา 4. สถิติและการให้เหตุผล เพื่อให้เนื้อหากระชับและสะดวกกับผู้อ่าน จึงได้มีการปรับปรุงขนาดรูปเล่มและปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอให้มีความน่าอ่านมากยิ่งขึ้น

ผู้เขียน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.)

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 160.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 1009990801139   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
หมวด : ชั้นประถม
ขนาด : 17 x 22 x 0.1
จำนวนหน้า : 240  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : 2 สี

 

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (สสวท.)ได้จัดทำหนังสื่อเล่มนี้ เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองที่สนใจเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้ฝึกฝน พัฒนาศักยภาพในการเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
หนังสือเล่มนี้ได้รวมโจทย์คณิตศาสตร์และเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนและเด็กๆ ที่สนใจฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ได้เรียนรู้อย่างถูกต้องและเป็นการพัฒนาสมองให้กับผู้เรียนได้อย่างดี
ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นการรวมเนื้อหาของ แบบฝึกสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เล่ม 1 และเล่ม 2 เข้าไว้ด้วยกัน โดยจัดแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 1. จำนวนและพีชคณิต 2. การวัดและเรขาคณิต 3. โจทย์ปัญหา 4. สถิติและการให้เหตุผล เพื่อให้เนื้อหากระชับและสะดวกกับผู้อ่าน จึงได้มีการปรับปรุงขนาดรูปเล่มและปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอให้มีความน่าอ่านมากยิ่งขึ้น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :