คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.5 : B2S บีทูเอส
คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.5

คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.5

หนังสือ คณิตศาสตร์ ป.5 เล่มนี้ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกเนื้อหาจะมีแบบฝึกและแบบทดสอบพร้อมเฉลย เป็นแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อทำแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และแนวข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นสูง (A-Net) ตลอดจนใช้ประเมินผลการเรียนและใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินการเลื่อนชั้นเรียนได้อีกด้วย

ผู้เขียน : อ.นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 145.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786169000464   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : นิภาพรบุ๊คส์
หมวด : ชั้นประถม
ขนาด : 18.5 x 26 x 1
จำนวนหน้า : 251  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

หนังสือ คณิตศาสตร์ ป.5 เล่มนี้ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกเนื้อหาจะมีแบบฝึกและแบบทดสอบพร้อมเฉลย เป็นแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อทำแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และแนวข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นสูง (A-Net) ตลอดจนใช้ประเมินผลการเรียนและใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินการเลื่อนชั้นเรียนได้อีกด้วย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.4

คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.4

ผู้เขียน : อ.นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล

120.00

Favorites
สินค้า คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.3

คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.3

ผู้เขียน : อ.นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล

135.00

Favorites
สินค้า คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.6

คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.6

ผู้เขียน : อ.นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล

150.00

Favorites
สินค้า คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.1

คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.1

ผู้เขียน : อ.นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล

115.00

Favorites
สินค้า คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.2

คณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ป.2

ผู้เขียน : อ.นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล

125.00

Favorites
สินค้า เรียนเก่งง่ายนิดเดียว เตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.6

เรียนเก่งง่ายนิดเดียว เตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.6

ผู้เขียน : นวรัตน์ สุขเอม

3.00

Favorites