แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา : B2S บีทูเอส
แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ผู้เขียน : อาจารย์นพดล มนตรี

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 120.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786162371165   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
หมวด : กฏหมาย
ขนาด : 18.5 x 26 x -
จำนวนหน้า : 108  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ปอนด์

 

รายละเอียด

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า รวมกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

รวมกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ผู้เขียน : อาจารย์นพดล มนตรี

95.00

Favorites
สินค้า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

ผู้เขียน : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

220.00

Favorites
สินค้า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับเตรียมสอบ)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับเตรียมสอบ)

ผู้เขียน : บาลานซ์(ติวเตอร์หมู), พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ

220.00

Favorites
สินค้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย

230.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

3.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

70.00

Favorites