ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์ : B2S บีทูเอส
ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์

ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์

ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์ เนื้อหาส่วนที่หนึ่งเกี่ยวตัวอักษรและการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ได้ค่อยๆ ทำความเข้าใจกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น การออกเสียงในลักษณะต่างๆ การผสมคำภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ง่ายขึ้นในการไปศึกษาคำศัพท์ในส่วนที่สองของเล่ม ส่วนที่สองของเล่ม อันได้แก่ค่ำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเราได้แยกคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ สามารถฝึกอ่าน ฝึกจำได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งคำศัพท์มรส่วนที่สองนี้ เป็นคำศัพท์ที่พบเจอและใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้น ผู้อ่านที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น สามารถหยิบคำศัพท์ในเล่ม ไปใช้เพื่อช่วยในการสื่อสารกับคนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจ สำหรับเนื้อหาในส่วนที่สาม เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ เป็นประโยคสนทนาที่ควรรู้สำหรับคนที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น อันได้แก่ ประโยคแนะนำตัว ประโยคทักทาย ประโยคกลางลา ประโยคถามชื่อ และประโยคถามสารทุกข์สุกดิบ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเริ่มต้นสนทนากับคนญี่ปุ่น

ผู้เขียน : เจนจิรา วรรษชล

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 165.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786162750137   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : Book Caff สำนักพิมพ์
หมวด : ญี่ปุ่น
ขนาด : 14.5 x 21 x 1.5
จำนวนหน้า : 224  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์ เนื้อหาส่วนที่หนึ่งเกี่ยวตัวอักษรและการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน ได้ค่อยๆ ทำความเข้าใจกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น การออกเสียงในลักษณะต่างๆ การผสมคำภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ง่ายขึ้นในการไปศึกษาคำศัพท์ในส่วนที่สองของเล่ม ส่วนที่สองของเล่ม อันได้แก่ค่ำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเราได้แยกคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ สามารถฝึกอ่าน ฝึกจำได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งคำศัพท์มรส่วนที่สองนี้ เป็นคำศัพท์ที่พบเจอและใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้น ผู้อ่านที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น สามารถหยิบคำศัพท์ในเล่ม ไปใช้เพื่อช่วยในการสื่อสารกับคนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจ สำหรับเนื้อหาในส่วนที่สาม เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ เป็นประโยคสนทนาที่ควรรู้สำหรับคนที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น อันได้แก่ ประโยคแนะนำตัว ประโยคทักทาย ประโยคกลางลา ประโยคถามชื่อ และประโยคถามสารทุกข์สุกดิบ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเริ่มต้นสนทนากับคนญี่ปุ่น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ความคิดเห็นที่ 1

by : รุ่งไพลิน สิริดำรงสกุล [ 20/06/2559 18:32 ]

ความคิดเห็นที่ 2

by : รุ่งไพลิน สิริดำรงสกุล [ 20/06/2559 18:32 ]

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :