ติวเข้มเตรียมสอบ ป.1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 : B2S บีทูเอส
หนังสือเด็ก > คู่มือเรียนสำหรับเด็กเล็ก
ติวเข้มเตรียมสอบ ป.1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ติวเข้มเตรียมสอบ ป.1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

สารบัญ
1.คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์
3.สังคมศึกษา
4. ภาษาไทย
5. ภาษาอังกฤษ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ศิลปะ

คำนิยาม (ข้อความชื่นชม บอกความน่าสนใจ เด่น ดี ของหนังสือ)
หนังสือเล่มนี้สรุปสาระสำคัญของแต่ละเรื่อง และแบบทดสอบวัดความเข้าใจซึ่งตรงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของ
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการกระตุ้นความสนใจและ
ความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ด้วยตนเองเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ ของ 8 กลุ่มสาระวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์,วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาไทย. วิชาภาษาอังกฤษ. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ

(สรุปใจความสำคัญของหนังสือ กระชับ และทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่าย)

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 225.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 8858710303797   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : บริษัทสำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ จำกัด
หมวด : คู่มือเรียนสำหรับเด็กเล็ก
ขนาด : 18.5 x 25.5 x 2.5
จำนวนหน้า : -  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ปอนด์

 

รายละเอียด

สารบัญ
1.คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์
3.สังคมศึกษา
4. ภาษาไทย
5. ภาษาอังกฤษ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ศิลปะ

คำนิยาม (ข้อความชื่นชม บอกความน่าสนใจ เด่น ดี ของหนังสือ)
หนังสือเล่มนี้สรุปสาระสำคัญของแต่ละเรื่อง และแบบทดสอบวัดความเข้าใจซึ่งตรงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของ
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการกระตุ้นความสนใจและ
ความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ด้วยตนเองเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ ของ 8 กลุ่มสาระวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์,วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาไทย. วิชาภาษาอังกฤษ. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ

(สรุปใจความสำคัญของหนังสือ กระชับ และทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่าย)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า ติวเข้มเตรียมสอบเข้าป.1ล.2

ติวเข้มเตรียมสอบเข้าป.1ล.2

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

125.00

Favorites
สินค้า ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ป1 ล3

ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ป1 ล3

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

125.00

Favorites
สินค้า ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ป1 ล4

ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ป1 ล4

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

125.00

Favorites
สินค้า ติวเข้มคณิตศาสตพื้นฐาน ม2ล1

ติวเข้มคณิตศาสตพื้นฐาน ม2ล1

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

80.00

Favorites
สินค้า ติวเข้มคณิตศาสตเพิ่มเติม ม2ล1

ติวเข้มคณิตศาสตเพิ่มเติม ม2ล1

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

90.00

Favorites
สินค้า ตะลุยโจทย์คณิตพิชิตข้อสอบ ม.ปลาย(ม.4-ม.6)

ตะลุยโจทย์คณิตพิชิตข้อสอบ ม.ปลาย(ม.4-ม.6)

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการดอกหญ้าวิชาการ

220.00

Favorites