ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อนุบาล 3 : B2S บีทูเอส
หนังสือเด็ก > คู่มือเรียนสำหรับเด็กเล็ก
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อนุบาล 3

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อนุบาล 3

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อนุบาล 3 เล่มนี้ รวบรวมและเรียบเรียงแบบฝึกการเขียน ฝึกการอ่าน ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และแบบทดสอบหลากหลาย เพื่อใช้เป็นคู่มือครูประกอบการเรียนการสอนกับกิจกรรมการศึกษา เนื้อหาเน้นความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีการคำนวณขั้นพื้นฐานบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนสามารถจดจำและนำไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียน หรือเหตุการณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสังกัด

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการนิภาพรบุ๊คส์

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 90.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 8859010200038   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : นิภาพรบุ๊คส์
หมวด : คู่มือเรียนสำหรับเด็กเล็ก
ขนาด : 18.5 x 26 x 0.6
จำนวนหน้า : 120  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : พิมพ์สี

 

รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อนุบาล 3 เล่มนี้ รวบรวมและเรียบเรียงแบบฝึกการเขียน ฝึกการอ่าน ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และแบบทดสอบหลากหลาย เพื่อใช้เป็นคู่มือครูประกอบการเรียนการสอนกับกิจกรรมการศึกษา เนื้อหาเน้นความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีการคำนวณขั้นพื้นฐานบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนสามารถจดจำและนำไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียน หรือเหตุการณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสังกัด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า มาตราตัวสะกดพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

มาตราตัวสะกดพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการนิภาพรบุ๊คส์

100.00

Favorites
สินค้า มาตราตัวสะกดพื้นฐานระดับปฐมวัย อนุบาล 3

มาตราตัวสะกดพื้นฐานระดับปฐมวัย อนุบาล 3

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการนิภาพรบุ๊คส์

90.00

Favorites
สินค้า Book 1 Grammar & Comprehension

Book 1 Grammar & Comprehension

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการนิภาพรบุ๊คส์

115.00

Favorites
สินค้า Book 5 Grammar & Comprehension V

Book 5 Grammar & Comprehension V

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการนิภาพรบุ๊คส์

139.00

Favorites
สินค้า Grammar and Comprehension Book IV

Grammar and Comprehension Book IV

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการนิภาพรบุ๊คส์

125.00

Favorites
สินค้า Grammar & Comprehension Book VI

Grammar & Comprehension Book VI

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการนิภาพรบุ๊คส์

150.00

Favorites