กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น : B2S บีทูเอส
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การเลือกตั่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เป็นต้น

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 230.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786167383989   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : อฑตยา มิเล็นเนียม
หมวด : กฏหมาย
ขนาด : 14.3 x 20.9 x 1.9
จำนวนหน้า : 230  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : อ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การเลือกตั่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เป็นต้น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า กฎหมายเนติบัณฑิต วิ แพ่ง ภาค 2 เล่ม 1

กฎหมายเนติบัณฑิต วิ แพ่ง ภาค 2 เล่ม 1

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ

200.00

Favorites
สินค้า แชร์เปียหวย

แชร์เปียหวย

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ

420.00

Favorites
สินค้า กฎหมายเนติบัณฑิต วิแพ่ง ภาค2 เล่ม 2

กฎหมายเนติบัณฑิต วิแพ่ง ภาค2 เล่ม 2

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ

190.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 - อาญา

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 - อาญา

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ

295.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 - อาญา

ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 1-6 - อาญา

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ

160.00

Favorites
สินค้า กฎหมายเนติบัณฑิต อาญาภาค2 เล่ม 1

กฎหมายเนติบัณฑิต อาญาภาค2 เล่ม 1

ผู้เขียน : พิชัย นิลทองคำ : วิรัช เมฆอรุโณทัย

290.00

Favorites