มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน : B2S บีทูเอส
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน

มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน

หลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ค.ศ. 2015 เส้นเขตแดนแบ่งแยกประเทศจะไม่ได้กีดกั้นผู้คนออกจากกันอีกต่อไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นผืนแผ่นดินเดียวกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา การเรียนรู้ทำความรู้จักเพื่อนบ้านทำได้หลายวิธี อย่างหนึ่งคือ การทำความเข้าใจภูมิหลังและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ไม่ว่าการลงไปสัมผัสกับวิถีชีวิต เรียนรู้ผ่านทางวรรณกรรม การเปิดรับผ่านทางสื่ออย่างวิทยุโทรทัศน์ หรืออินเทอร์เน็ต รวมทั้ง มรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยบอกเล่าประวัติศาสตร์ สะท้อนภูมิปัญญา และแสดงอารยธรรมของมวลมนุษย์ ยืนหยัดข้ามผ่านกาลเวลา มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน เล่มนี้ เป็นประตูนำไปสู่สถานที่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งหมด 21 แห่งจาก 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่เพียงแต่ความงดงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเท่านั้น มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน ยังเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะนำมาซึ่งเข้าใจตัวตนของเป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่แฝงอยู่ในมรดกอันล้ำค่า ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนร่วมกันสืบไป

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 250.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786160005550   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
หมวด : รัฐศาสตร์
ขนาด : 14.5 x 21 x 1
จำนวนหน้า : 250  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

หลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ค.ศ. 2015 เส้นเขตแดนแบ่งแยกประเทศจะไม่ได้กีดกั้นผู้คนออกจากกันอีกต่อไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นผืนแผ่นดินเดียวกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา การเรียนรู้ทำความรู้จักเพื่อนบ้านทำได้หลายวิธี อย่างหนึ่งคือ การทำความเข้าใจภูมิหลังและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ไม่ว่าการลงไปสัมผัสกับวิถีชีวิต เรียนรู้ผ่านทางวรรณกรรม การเปิดรับผ่านทางสื่ออย่างวิทยุโทรทัศน์ หรืออินเทอร์เน็ต รวมทั้ง มรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยบอกเล่าประวัติศาสตร์ สะท้อนภูมิปัญญา และแสดงอารยธรรมของมวลมนุษย์ ยืนหยัดข้ามผ่านกาลเวลา มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน เล่มนี้ เป็นประตูนำไปสู่สถานที่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งหมด 21 แห่งจาก 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่เพียงแต่ความงดงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเท่านั้น มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน ยังเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะนำมาซึ่งเข้าใจตัวตนของเป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่แฝงอยู่ในมรดกอันล้ำค่า ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนร่วมกันสืบไป

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2

รู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 2

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

100.00

Favorites
สินค้า เกร็ดน่ารู้อาเซียน

เกร็ดน่ารู้อาเซียน

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

150.00

Favorites
สินค้า ความเป็นส่วนตัว : ความรู้ฉบับพกพา

ความเป็นส่วนตัว : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้เขียน : Raymond Wacks

250.00

Favorites
สินค้า ก้าวทันอาเซียน กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล

ก้าวทันอาเซียน กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล

ผู้เขียน : กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล

135.00

Favorites
สินค้า ก้าวทันอาเซียน กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล

ก้าวทันอาเซียน กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล

แบรนด์ :

135.00

Favorites
สินค้า ก้าวทันอาเซียน

ก้าวทันอาเซียน

ผู้เขียน : กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล

135.00

Favorites