การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) : B2S บีทูเอส
ธุรกิจ > บริหาร > การบริหารองค์กร
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)

การจัดการการความสัมพันธ์กับลูกค้า (3214-2006) เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถสื่อสารและประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความสำคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งครอบคลุมบทเรียน 8 บทเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในระดับปฎิบัติการ ให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถปฎิบัติงานในสาขาอาชีพโลจิสติกส์ได้

ผู้เขียน : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

ผู้แปล :

คะแนนนิยม :

ราคา : 150.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9789742800390   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
หมวด : การบริหารองค์กร
ขนาด : 185 x 260 x 8
จำนวนหน้า : 164  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ

 

รายละเอียด

การจัดการการความสัมพันธ์กับลูกค้า (3214-2006) เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถสื่อสารและประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความสำคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งครอบคลุมบทเรียน 8 บทเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในระดับปฎิบัติการ ให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถปฎิบัติงานในสาขาอาชีพโลจิสติกส์ได้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า คู่มือลดต้นทุน น้ำมันเชื้อเพลิงขนส่งและโลจิสติกส์

คู่มือลดต้นทุน น้ำมันเชื้อเพลิงขนส่งและโลจิสติกส์

ผู้เขียน : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

270.00

Favorites
สินค้า ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์

ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์

ผู้เขียน : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

150.00

Favorites
สินค้า คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse and Distribution Center)

คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse and Distribution Center)

ผู้เขียน : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

150.00

Favorites
สินค้า องค์กรและการจัดการ

องค์กรและการจัดการ

ผู้เขียน : Angelo Kinicki / Brian Williams

295.00

Favorites
สินค้า องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม

องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม

ผู้เขียน : Robert B.Tucker

220.00

Favorites
สินค้า พิชัยสงครามซุนวู ฉบับประสานทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติ ซุนวู ฯลฯ รจนา

พิชัยสงครามซุนวู ฉบับประสานทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติ ซุนวู ฯลฯ รจนา

ผู้เขียน : ซุนวู ฯลฯ รจนา

200.00

Favorites