ฝึกใจ : B2S บีทูเอส
ฝึกใจ

ฝึกใจ

หลักการฝึกใจให้พ้นจากความโลภ โกรธ หลง ที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานแก่ประชาชนชาวไทย ช่วยสร้างความเข้าใจที่แท้จริง ทั้งเรื่องกรรม การเวียนว่ายตายเกิด การสั่งสมบุญ ความสุข การดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์

Key Message : คำสอนที่ช่วยให้รู้จักสำรวจตนเอง จนสามารถฝึกใจให้พ้นจากกิเลสได้

ผู้เขียน : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 99.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9789742898687   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
หมวด : ศาสนาพุทธ
ขนาด : 14.6 x 21 x 0.8
จำนวนหน้า : 136  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : พิมพ์ 2 สี

 

รายละเอียด

หลักการฝึกใจให้พ้นจากความโลภ โกรธ หลง ที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานแก่ประชาชนชาวไทย ช่วยสร้างความเข้าใจที่แท้จริง ทั้งเรื่องกรรม การเวียนว่ายตายเกิด การสั่งสมบุญ ความสุข การดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์

Key Message : คำสอนที่ช่วยให้รู้จักสำรวจตนเอง จนสามารถฝึกใจให้พ้นจากกิเลสได้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ผู้เขียน :

60.00

Favorites
สินค้า ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แบรนด์ :

60.00

Favorites
สินค้า ๓ กิเลส ๗ อริยะ : เคล็ดลับจำกัดกิเลสให้เด็ดขาด

๓ กิเลส ๗ อริยะ : เคล็ดลับจำกัดกิเลสให้เด็ดขาด

ผู้เขียน : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

99.00

Favorites
สินค้า ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด

ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด

ผู้เขียน : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

60.00

Favorites
สินค้า พุทธโธโลยี หัวใจพระพุทธศาสนา

พุทธโธโลยี หัวใจพระพุทธศาสนา

ผู้เขียน : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

35.00

Favorites
สินค้า พุทธโธโลยี วิธีปฏิบัติกรรมฐาน

พุทธโธโลยี วิธีปฏิบัติกรรมฐาน

ผู้เขียน : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

35.00

Favorites