เศรษฐศาสตร์ทั่วไป : Principle Economics : B2S บีทูเอส
ธุรกิจ > เศรษฐศาสตร์ > เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป : Principle Economics

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป : Principle Economics

"เศรษฐศาสตร์ทั่วไป : Principle Economics" เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เหมาะสำหรับทุกๆ หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การจัดการ ศึกษาศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ และเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการนำความรู้ต่างๆ ในเล่มนี้ไปเป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษา และการตัดสินใจในธุรกิจ หรือสามารถเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ และประกอบการตัดสินใจ ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 9 บท ซึ่งแต่ละบทนั้นจะมีลักษณะทฤษฏี ที่สามารถวิเคราะห์ในลักษณะกราฟและสมการประกอบกันเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาได้เข้าใจไปพร้อมๆ กัน และสามารถมองเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนตัวทฤษฏีดังกล่าวเป็นทฤษฏีที่เป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้อย่างละเอียดและระดับสูงต่อไป

ผู้เขียน : ดร. พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 170.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786160819089   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
หมวด : เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
ขนาด : 17 x 22 x 1
จำนวนหน้า : 232  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ

 

รายละเอียด

"เศรษฐศาสตร์ทั่วไป : Principle Economics" เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เหมาะสำหรับทุกๆ หลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การจัดการ ศึกษาศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ และเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการนำความรู้ต่างๆ ในเล่มนี้ไปเป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษา และการตัดสินใจในธุรกิจ หรือสามารถเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ และประกอบการตัดสินใจ ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 9 บท ซึ่งแต่ละบทนั้นจะมีลักษณะทฤษฏี ที่สามารถวิเคราะห์ในลักษณะกราฟและสมการประกอบกันเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาได้เข้าใจไปพร้อมๆ กัน และสามารถมองเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนตัวทฤษฏีดังกล่าวเป็นทฤษฏีที่เป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้อย่างละเอียดและระดับสูงต่อไป

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า ยาแก้พิษวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์

ยาแก้พิษวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์

ผู้เขียน : ดร.กฤษฎา แพทย์หลวง

160.00

Favorites
สินค้า ประชานิยมทางสู่ความหายนะ

ประชานิยมทางสู่ความหายนะ

ผู้เขียน : ดร.ไสว บุญมา

240.00

Favorites
สินค้า 2530 - 2551 จาก Black Monday ถึง Hamberger Crisis

2530 - 2551 จาก Black Monday ถึง Hamberger Crisis

ผู้เขียน : ตะวัน สุรัติเจริญสุข เปรมศิริ ฤทัยเจตน์เจริญ และกอง บก.ข่าว BizWeek นสพ. กรุงเทพธุรกิจ

495.00

Favorites
สินค้า มนุษย์เศรษฐกิจ 2.0

มนุษย์เศรษฐกิจ 2.0

ผู้เขียน : นริททร์ โอฬารกิจอนันต์

150.00

Favorites
สินค้า บูรพาภิวัตน์

บูรพาภิวัตน์

ผู้เขียน : ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

255.00

Favorites
สินค้า เศรษฐศาสตร์การจัดการ

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

ผู้เขียน : เอกอรุณ อวนสกุล, ดร.

250.00

Favorites