ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : B2S บีทูเอส
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้นำพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งต้องใช้ในการวินิจฉัยเรื่องละเมิด และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งจะต้องใช้วินิจฉัยเรื่องนิติกรรมสัญญามารวบรวมไว้ เพื่อประกอบการศึกษาหรือการใช้งานประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษากฎหมายและผู้ใช้กฎหมายทุกระดับ

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

ผู้แปล :

คะแนนนิยม :

ราคา : 240.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9789748442648   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ
หมวด : กฏหมาย
ขนาด : 153 x 213 x 33
จำนวนหน้า : 564  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกแข็ง
เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ

 

รายละเอียด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้นำพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งต้องใช้ในการวินิจฉัยเรื่องละเมิด และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งจะต้องใช้วินิจฉัยเรื่องนิติกรรมสัญญามารวบรวมไว้ เพื่อประกอบการศึกษาหรือการใช้งานประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษากฎหมายและผู้ใช้กฎหมายทุกระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

100.00

Favorites
สินค้า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

40.00

Favorites
สินค้า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

ผู้เขียน : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

220.00

Favorites
สินค้า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับเตรียมสอบ)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับเตรียมสอบ)

ผู้เขียน : บาลานซ์(ติวเตอร์หมู), พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ

220.00

Favorites
สินค้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย

230.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

3.00

Favorites