วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ : B2S บีทูเอส
วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ

วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ

เรียบเรียงจากประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการสอนและการวิจัยในด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ อธิบายโดยใช้ภาษาที่อ่านง่าย และมีการนำเสนอตัวอย่างงานจริงเพื่อให้เข้าใจในหลักการและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว เนื้อหาประกอบด้วยชิ้นส่วนระบบควบคุม การออกแบบตัวควบคุมวงปิดอย่างง่าย ตัวแทนระบบ เสถียรภาพและผลตอบสนองเชิงเวลา เกณฑ์เสถียรภาพของเร้าธ์เฮอร์วิทซ์ ค่าผลต่างที่สถานะคงตัวและความไว กราฟทางเดินของราก การออกแบบตัวควบคุมประเภทพีไอดี ผลตอบสนองเชิงความถี่และเกณฑ์ของไนควิสท์ การออกแบบตัวชดเชยมุม การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ สมการสถานะและการป้อนกลับสถานะ การป้อนกลับสถานะเพื่อตามสัญญาณอ้างอิง ตัวสังเกตสถานะและการป้อนกลับเอาต์พุต

ผู้เขียน : ร.ศ. ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

ผู้แปล :

คะแนนนิยม :

ราคา : 330.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9789744434012   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)(โครงการตำรา), สมาค
หมวด : วิศวะ
ขนาด : 185 x 260 x 17
จำนวนหน้า : 352  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ปอนด์ / ขาวดำ

 

รายละเอียด

เรียบเรียงจากประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการสอนและการวิจัยในด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ อธิบายโดยใช้ภาษาที่อ่านง่าย และมีการนำเสนอตัวอย่างงานจริงเพื่อให้เข้าใจในหลักการและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว เนื้อหาประกอบด้วยชิ้นส่วนระบบควบคุม การออกแบบตัวควบคุมวงปิดอย่างง่าย ตัวแทนระบบ เสถียรภาพและผลตอบสนองเชิงเวลา เกณฑ์เสถียรภาพของเร้าธ์เฮอร์วิทซ์ ค่าผลต่างที่สถานะคงตัวและความไว กราฟทางเดินของราก การออกแบบตัวควบคุมประเภทพีไอดี ผลตอบสนองเชิงความถี่และเกณฑ์ของไนควิสท์ การออกแบบตัวชดเชยมุม การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ สมการสถานะและการป้อนกลับสถานะ การป้อนกลับสถานะเพื่อตามสัญญาณอ้างอิง ตัวสังเกตสถานะและการป้อนกลับเอาต์พุต

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า รอบรู้ ดูแลรถ

รอบรู้ ดูแลรถ

ผู้เขียน : ดร. ถานันดร์ วัชโรทยางกูร

159.00

Favorites
สินค้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ผู้เขียน : ดร.ชัด อินทะสี

230.00

Favorites
สินค้า วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

ผู้เขียน : บุญธรรม ภัทราจารุกุล

160.00

Favorites
สินค้า งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

145.00

Favorites
สินค้า งานระบบเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

งานระบบเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียน : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

195.00

Favorites
สินค้า การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2

ผู้เขียน : ศ.ดร.วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ , รศ.ชาญ ถนัดงาน

350.00

Favorites