ENGLISH GRAMMAR IN USE (การใช้ไวยากรณ์อังกฤษ) : B2S บีทูเอส
ENGLISH GRAMMAR IN USE (การใช้ไวยากรณ์อังกฤษ)

ENGLISH GRAMMAR IN USE (การใช้ไวยากรณ์อังกฤษ)

หนังสือ English Grammar In Use เล่มนี้ เป็นงานเขียนที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เรียนง่ายปละเข้าใจเร็ว และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ดังนั้นภาษาที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้รวมถึงตัวอย่างต่างๆ ที่ยกมาประกอบการอธิบายจึงเป็นภาษาง่ายๆ ที่ผู้เรียนสามรถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญคือในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้คัดเอาหัวใจสำคัญๆ ของภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เพื่อการใช้งานด้านการพูด การอ่าน การเขียน โดยเนื้อหาจะเน้นเรื่อง Tense ซึ่ง Tense ถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนภาษาอังกฤษทุกระดับ เพราะคนที่หวังจะเก่งภาษาอังกฤษจำเป็นต้องเรียน Tense ให้เข้าใจก่อนเสมอ เนื้อหาต่อมาคือ Sentence ซึ่งว่าด้วยเรื่องชนิดของประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ซับซ้อนและมีการใช้ออกข้อสอบในแทบทุกระดับชั้น

ผู้เขียน : ผศ. นเรศ สุรสิทธิ์

ผู้แปล :

คะแนนนิยม :

ราคา : 220.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9789749015148   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : นเรศ สุรสิทธิ์
หมวด : อังกฤษ
ขนาด : 18.5 x 26 x -
จำนวนหน้า : 396  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาว ดำ

 

รายละเอียด

หนังสือ English Grammar In Use เล่มนี้ เป็นงานเขียนที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เรียนง่ายปละเข้าใจเร็ว และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ดังนั้นภาษาที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้รวมถึงตัวอย่างต่างๆ ที่ยกมาประกอบการอธิบายจึงเป็นภาษาง่ายๆ ที่ผู้เรียนสามรถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญคือในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้คัดเอาหัวใจสำคัญๆ ของภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เพื่อการใช้งานด้านการพูด การอ่าน การเขียน โดยเนื้อหาจะเน้นเรื่อง Tense ซึ่ง Tense ถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนภาษาอังกฤษทุกระดับ เพราะคนที่หวังจะเก่งภาษาอังกฤษจำเป็นต้องเรียน Tense ให้เข้าใจก่อนเสมอ เนื้อหาต่อมาคือ Sentence ซึ่งว่าด้วยเรื่องชนิดของประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ซับซ้อนและมีการใช้ออกข้อสอบในแทบทุกระดับชั้น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ความคิดเห็นที่ 1

by : ภัทรวดี เผดิมอรรถกิจ [ 02/10/2556 20:54 ]

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า พิชิตข้อสอบ ERROR

พิชิตข้อสอบ ERROR

ผู้เขียน : ผศ. นเรศ สุรสิทธิ์

150.00

Favorites
สินค้า พิชิตข้อสอบ TOEIC (Grammar Tests Parts V-VI)

พิชิตข้อสอบ TOEIC (Grammar Tests Parts V-VI)

ผู้เขียน : ผศ. นเรศ สุรสิทธิ์

230.00

Favorites
สินค้า เทคนิคการแปล

เทคนิคการแปล

ผู้เขียน : ผศ. นเรศ สุรสิทธิ์

170.00

Favorites
สินค้า พิชิตข้อสอบ COMPLETION

พิชิตข้อสอบ COMPLETION

ผู้เขียน : ผศ. นเรศ สุรสิทธิ์

145.00

Favorites
สินค้า ภาษาอังกฤษนับหนึ่งใหม่ พูดอ่านเขียนด้วยตัวเอง ค้าขาย ท่องเที่ยว I Love English

ภาษาอังกฤษนับหนึ่งใหม่ พูดอ่านเขียนด้วยตัวเอง ค้าขาย ท่องเที่ยว I Love English

ผู้เขียน :

275.00

Favorites
สินค้า ภาษาอังกฤษนับหนึ่งใหม่ พูดอ่านเขียนด้วยตัวเอง ค้าขาย ท่องเที่ยว I Love English

ภาษาอังกฤษนับหนึ่งใหม่ พูดอ่านเขียนด้วยตัวเอง ค้าขาย ท่องเที่ยว I Love English

แบรนด์ :

275.00

Favorites