ไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน Grammatik lernen und uben : B2S บีทูเอส
ไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน Grammatik lernen und uben

ไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน Grammatik lernen und uben

การเรียนภาษาต่างประเทศทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือ เยอรมัน จำเป็นต้องมีความรู้ทางไวยากรณ์ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะภาษาเยอรมันซึ่งมีกฎเกณฑ์มากมาย หากผู้เรียน ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางไวยกรณ์ประกอบด้วยแล้วก็จะใช้ภาษาเยอรมันอย่างถูกๆ ผิดๆ ไปตลอดกาล และไม่สามารถเขียนภาษาเยอรมันให้ถูกต้องและสละสลวยได้เลย
หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนภาษาเยอรมันในขั้นพื้นฐาน (Grundstufe) โดยผู้เขียนได้รวบรวมจากประสบการณ์การสอนนานปี ตระหนักดีว่าจุดใดเรื่องใดเป็นปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงได้นำมาเป็นแนวคิดกำหนดโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้ เช่น การเรียงลำดับเนื้อหาไวยากรณ์แต่ละเรื่องตั้งแต่เรื่องง่ายหรือเรื่องที่ควรจะเรียนรู้ก่อนไปจนถึงเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น การให้ภาพรวมในตอนต้นบท แล้วจึงขยายความในรายละเอียด การใช้ภาษาและตัวอย่างประโยคที่เข้าใจง่ายในการอธิบายหลักไวยากรณ์ ตลอดจนการให้ข้อสังเกตต่างๆ ในจุดที่เป็นปัญหาการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดต่อท้ายไวยากรณ์แต่ละเรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความเข้าใจ และสามารถตรวจวัดผลจากคำเฉลยคำตอบในภาคผนวกท้ายเล่ม

ผู้เขียน : ศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์

ผู้แปล :

คะแนนนิยม :

ราคา : 210.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9789741334728   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : ศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์
หมวด : ภาษาอื่นๆ
ขนาด : 19 x 26 x -
จำนวนหน้า : 212  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ

 

รายละเอียด

การเรียนภาษาต่างประเทศทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือ เยอรมัน จำเป็นต้องมีความรู้ทางไวยากรณ์ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะภาษาเยอรมันซึ่งมีกฎเกณฑ์มากมาย หากผู้เรียน ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางไวยกรณ์ประกอบด้วยแล้วก็จะใช้ภาษาเยอรมันอย่างถูกๆ ผิดๆ ไปตลอดกาล และไม่สามารถเขียนภาษาเยอรมันให้ถูกต้องและสละสลวยได้เลย
หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนภาษาเยอรมันในขั้นพื้นฐาน (Grundstufe) โดยผู้เขียนได้รวบรวมจากประสบการณ์การสอนนานปี ตระหนักดีว่าจุดใดเรื่องใดเป็นปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงได้นำมาเป็นแนวคิดกำหนดโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้ เช่น การเรียงลำดับเนื้อหาไวยากรณ์แต่ละเรื่องตั้งแต่เรื่องง่ายหรือเรื่องที่ควรจะเรียนรู้ก่อนไปจนถึงเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น การให้ภาพรวมในตอนต้นบท แล้วจึงขยายความในรายละเอียด การใช้ภาษาและตัวอย่างประโยคที่เข้าใจง่ายในการอธิบายหลักไวยากรณ์ ตลอดจนการให้ข้อสังเกตต่างๆ ในจุดที่เป็นปัญหาการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดต่อท้ายไวยากรณ์แต่ละเรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความเข้าใจ และสามารถตรวจวัดผลจากคำเฉลยคำตอบในภาคผนวกท้ายเล่ม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :