เตรียมสอบ ป.2 (ฉบับปรับปรุง) : B2S บีทูเอส
หนังสือเด็ก > คู่มือเรียนสำหรับเด็กเล็ก
เตรียมสอบ ป.2 (ฉบับปรับปรุง)

เตรียมสอบ ป.2 (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือเล่มนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในทุกด้านในการสอบเข้า ป.2 สอดคล้องกับหลักสูตรในแต่ละช่วงชั้นทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยแบบฝึก แบบทดสอบ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
เนื้อหาประกอบด้วย
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

ผู้เขียน : ชฏารัตน์ ปางวิรุฬห์รักษ์และคณะ

ผู้แปล :

คะแนนนิยม :

ราคา : 139.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786169013877   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : นิภาพรบุ๊ค
หมวด : คู่มือเรียนสำหรับเด็กเล็ก
ขนาด : 18 x 26 x 12
จำนวนหน้า : 368  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ

 

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในทุกด้านในการสอบเข้า ป.2 สอดคล้องกับหลักสูตรในแต่ละช่วงชั้นทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยแบบฝึก แบบทดสอบ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
เนื้อหาประกอบด้วย
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- แนวข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า แบบฝึกคัดไทย กขค อักษรแบบหัวกลม

แบบฝึกคัดไทย กขค อักษรแบบหัวกลม

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ สนพ.เอ็มไอเอส

25.00

Favorites
สินค้า แบบฝึกคัดไทย กขค อักษรแบบอาลักษณ์

แบบฝึกคัดไทย กขค อักษรแบบอาลักษณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ สนพ.เอ็มไอเอส

25.00

Favorites
สินค้า ก.ไก่ เล่ม 1

ก.ไก่ เล่ม 1

ผู้เขียน : ผศ.เอื้อพร สัมมาทิพย์

35.00

Favorites
สินค้า เตรียมความพร้อม ก ไก่ ก่อนวัยเรียน

เตรียมความพร้อม ก ไก่ ก่อนวัยเรียน

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส

65.00

Favorites
สินค้า แบบฝึกอ่านอังกฤษ ABC

แบบฝึกอ่านอังกฤษ ABC

ผู้เขียน : เสรืม พูนพนิช

25.00

Favorites
สินค้า แบบฝึกอ่านภาษาไทย กขค

แบบฝึกอ่านภาษาไทย กขค

ผู้เขียน : เสรืม พูนพนิช

30.00

Favorites