ชุดเยาวชนรักดี เล่ม 8 เด็กดีจิตอาสา : B2S บีทูเอส
หนังสือเด็ก > หน้งสืออ้างอิง
ชุดเยาวชนรักดี เล่ม 8 เด็กดีจิตอาสา

ชุดเยาวชนรักดี เล่ม 8 เด็กดีจิตอาสา

สอดคล้องกับลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 8.มีจิตสาธารณะในเรื่องนำเสนอภาพของการมีจิตสาธารณะของเด็กๆ ตั้งแต่การรู้จักเข้าแถวไม่แซงคิว การรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางทั้งยังรู้จักแยกขยะด้วย รวมถึงการช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะนับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในส่วนของกิจกรรมเสริมภาษาไทยท้ายเล่มในเล่มนี้ประกอบด้วย ความหมายของคำศัพท์ในเรื่องที่ควรทราบการใช้คำบุพบท และคำสันธานให้ถูกต้องและรู้เรื่องชนิดของประโยคชนิดต่างๆด้วย

ผู้เขียน : เรืองเดช ธิมะโน

ผู้แปล :

คะแนนนิยม :

ราคา : 70.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786160000678   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
หมวด : หน้งสืออ้างอิง
ขนาด : - x - x -
จำนวนหน้า : -  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : -
เนื้อในพิมพ์ : -

 

รายละเอียด

สอดคล้องกับลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 8.มีจิตสาธารณะในเรื่องนำเสนอภาพของการมีจิตสาธารณะของเด็กๆ ตั้งแต่การรู้จักเข้าแถวไม่แซงคิว การรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางทั้งยังรู้จักแยกขยะด้วย รวมถึงการช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะนับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในส่วนของกิจกรรมเสริมภาษาไทยท้ายเล่มในเล่มนี้ประกอบด้วย ความหมายของคำศัพท์ในเรื่องที่ควรทราบการใช้คำบุพบท และคำสันธานให้ถูกต้องและรู้เรื่องชนิดของประโยคชนิดต่างๆด้วย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :