การ์ตูนนางวิสาขาและอนาถบิณฑิกะ (สี่สี) : B2S บีทูเอส
การ์ตูนนางวิสาขาและอนาถบิณฑิกะ (สี่สี)

การ์ตูนนางวิสาขาและอนาถบิณฑิกะ (สี่สี)

นางวิสาขาและอนาถบินฑิกะผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางให้ทานนั้นดูจะเป็นตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านทั้งสองกระทำนั้นนับเป็นการเกื้อกูลต่อพุทธศาสนาอย่างไร ประวัติของท่านทั้งสองนั้นเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู้ เพราะแม้จะเกิดบนกองเงินกองทองแต่ก็ยังประกอบสัมมาชีพโดยสุจริต มีเมตตา ประกอบด้วยความกตัญญูและเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ทั้งญาติมิตรและข้าทาสบริวาร ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือมีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในพระศาสนาอย่างไม่คลอนแคลน ซึ่งทำให้เห็นว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถช่วยให้เราดำรงตนประกอบสัมมาชีพอย่างเป็นสุขได้

Key Messege
สองผู้เลิศในการถวายทาน

ผู้เขียน : โอม รัชเวทย์

ผู้แปล :

คะแนนนิยม :

ราคา : 139.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9789745927742   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิคส์
หมวด : ทั่วไป
ขนาด : - x - x -
จำนวนหน้า : -  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : อ่อน
เนื้อในพิมพ์ : -

 

รายละเอียด

นางวิสาขาและอนาถบินฑิกะผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางให้ทานนั้นดูจะเป็นตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านทั้งสองกระทำนั้นนับเป็นการเกื้อกูลต่อพุทธศาสนาอย่างไร ประวัติของท่านทั้งสองนั้นเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู้ เพราะแม้จะเกิดบนกองเงินกองทองแต่ก็ยังประกอบสัมมาชีพโดยสุจริต มีเมตตา ประกอบด้วยความกตัญญูและเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ทั้งญาติมิตรและข้าทาสบริวาร ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือมีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในพระศาสนาอย่างไม่คลอนแคลน ซึ่งทำให้เห็นว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถช่วยให้เราดำรงตนประกอบสัมมาชีพอย่างเป็นสุขได้

Key Messege
สองผู้เลิศในการถวายทาน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน

รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน

ผู้เขียน : เรื่อง: นิดดา หงษ์วิวัฒน์ภาพ: โอม รัชเวทย์

160.00

Favorites
สินค้า 80 ชาดกนิทานสำหรับเยาวชน

80 ชาดกนิทานสำหรับเยาวชน

ผู้เขียน : เรื่อง: นิดดา หงษ์วิวัฒน์ภาพ: โอม รัชเวทย์

350.00

Favorites
สินค้า การ์ตูนพระเจ้าอชาตศัตรู(ฉบับพิมพ์สี่สี)

การ์ตูนพระเจ้าอชาตศัตรู(ฉบับพิมพ์สี่สี)

ผู้เขียน : โอม รัชเวทย์

139.00

Favorites
สินค้า การ์ตูนพระเจ้าอโศกมหาราช                     (ฉบับพิมพ์สีสี่)

การ์ตูนพระเจ้าอโศกมหาราช (ฉบับพิมพ์สีสี่)

ผู้เขียน : โอม รัชเวทย์

139.00

Favorites
สินค้า การ์ตูนพระทีปังกรและสุเมธดาบส (ฉบับพิมพ์สี่สี)

การ์ตูนพระทีปังกรและสุเมธดาบส (ฉบับพิมพ์สี่สี)

ผู้เขียน : โอม รัชเวทย์

139.00

Favorites
สินค้า การ์ตูนพระนางพิมพา (ฉบับพิมพ์สี่สี)

การ์ตูนพระนางพิมพา (ฉบับพิมพ์สี่สี)

ผู้เขียน : โอม รัชเวทย์

139.00

Favorites