การ์ตูนหมอชีวกโกมารภัจจ์(ฉบับพิมพ์สี่สี) : B2S บีทูเอส
การ์ตูนหมอชีวกโกมารภัจจ์(ฉบับพิมพ์สี่สี)

การ์ตูนหมอชีวกโกมารภัจจ์(ฉบับพิมพ์สี่สี)

"จากเด็กกำพร้าที่ก้าวสู่การเป็นแพทย์ประจำพระองค์" หมอชีวกโกมารภัจจน์เป็นบุคคลสำคัญอีกผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและใกล้ชิดกับองค์พระสัมมาพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดในฐานะหมอประจำพระองค์ซึ่งความสมารถอย่างเดียวคงไม่พอ ท่านยังเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในความกตัญญูกตเวทีต่อทั้งบิดาและครูบาอาจารย์ ท่านมีความเมตตาในการรักษาโรคภัยไขเจ็บโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณความดีของท่านเป็นที่รับรู้กันมาจนถึงปัจจุบัน และที่สำคัญคือท่านเป็นคนอ่อนนอมถ่อมตน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการไม่ย่อท้อต่อการทำดี แม้ว่าจะยังมองไม่เห็นผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรมในขณะนั้นก็ตาม ซึ่งเด็กและเยาวชนควรเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ปรากฏอยู่ในหมอชีวกโกมารภัจจ์ฉบับการ์ตูนอย่างสมบูรณ์ ภาพประกอบที่สวยงาม เนื้อหาแน่นปึก เข้าใจง่าย มีประโยชน์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ความเป็นมาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปของพุทธศาสนาของโลกที่เราอาศัยอยู่ให้ถ่องแท้ และถูกต้อง

ผู้เขียน : โอม รัชเวทย์

ผู้แปล :

คะแนนนิยม :

ราคา : 139.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9789745927216   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิคส์
หมวด : ทั่วไป
ขนาด : - x - x -
จำนวนหน้า : 120  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : อ่อน
เนื้อในพิมพ์ : -

 

รายละเอียด

"จากเด็กกำพร้าที่ก้าวสู่การเป็นแพทย์ประจำพระองค์" หมอชีวกโกมารภัจจน์เป็นบุคคลสำคัญอีกผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและใกล้ชิดกับองค์พระสัมมาพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดในฐานะหมอประจำพระองค์ซึ่งความสมารถอย่างเดียวคงไม่พอ ท่านยังเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในความกตัญญูกตเวทีต่อทั้งบิดาและครูบาอาจารย์ ท่านมีความเมตตาในการรักษาโรคภัยไขเจ็บโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณความดีของท่านเป็นที่รับรู้กันมาจนถึงปัจจุบัน และที่สำคัญคือท่านเป็นคนอ่อนนอมถ่อมตน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการไม่ย่อท้อต่อการทำดี แม้ว่าจะยังมองไม่เห็นผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรมในขณะนั้นก็ตาม ซึ่งเด็กและเยาวชนควรเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ปรากฏอยู่ในหมอชีวกโกมารภัจจ์ฉบับการ์ตูนอย่างสมบูรณ์ ภาพประกอบที่สวยงาม เนื้อหาแน่นปึก เข้าใจง่าย มีประโยชน์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ความเป็นมาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปของพุทธศาสนาของโลกที่เราอาศัยอยู่ให้ถ่องแท้ และถูกต้อง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน

รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน

ผู้เขียน : เรื่อง: นิดดา หงษ์วิวัฒน์ภาพ: โอม รัชเวทย์

160.00

Favorites
สินค้า 80 ชาดกนิทานสำหรับเยาวชน

80 ชาดกนิทานสำหรับเยาวชน

ผู้เขียน : เรื่อง: นิดดา หงษ์วิวัฒน์ภาพ: โอม รัชเวทย์

350.00

Favorites
สินค้า การ์ตูนนางวิสาขาและอนาถบิณฑิกะ (สี่สี)

การ์ตูนนางวิสาขาและอนาถบิณฑิกะ (สี่สี)

ผู้เขียน : โอม รัชเวทย์

139.00

Favorites
สินค้า การ์ตูนพระเจ้าอชาตศัตรู(ฉบับพิมพ์สี่สี)

การ์ตูนพระเจ้าอชาตศัตรู(ฉบับพิมพ์สี่สี)

ผู้เขียน : โอม รัชเวทย์

139.00

Favorites
สินค้า การ์ตูนพระเจ้าอโศกมหาราช                     (ฉบับพิมพ์สีสี่)

การ์ตูนพระเจ้าอโศกมหาราช (ฉบับพิมพ์สีสี่)

ผู้เขียน : โอม รัชเวทย์

139.00

Favorites
สินค้า การ์ตูนพระทีปังกรและสุเมธดาบส (ฉบับพิมพ์สี่สี)

การ์ตูนพระทีปังกรและสุเมธดาบส (ฉบับพิมพ์สี่สี)

ผู้เขียน : โอม รัชเวทย์

139.00

Favorites