เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1001

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿69

Only 3 left

|

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

รายละเอียด
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คุณลักษณะ
ISBN9786160837663
ชื่อศิลปิน/ ชื่อ ผู้แต่ง / ค่ายสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
ชื่อสำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
รหัสสินค้า: 5305548
 

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืด เงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจดุลการค้าและดุลการชำระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข และเศรษฐศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยทุกบทเรียนจะมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้ และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในการปฏิบัติ รวมทั้งได้นำความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาบูรณาการในเนื้อหาการเรียนด้วย เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รีวิวสินค้า

การรีวิวสินค้าต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น, เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก