-15%

ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1

  • เจาะประเด็นสำคัญที่มักออกสอบ
  • เตรียมความพร้อม ทบทวนความรู้
  • เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย
  • สรุปเนื้อหาสำคัญ
฿298 ฿350
In stock

More About This Book

“ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1” หนังสือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น เนื้อหาตามเกณฑ์ประเมินความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK-I ปูพื้นฐานตั้งแต่พยัญชนะ สระ ตัวสะกด การประสมคำ การออกเสียง ใช้ศึกษาในห้องเรียน หรือศึกษาด้วยตัวเองก็ได้
เนื้อหาการเรียนออกแบบอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนในรูปแบบ Flipped Learning แต่ละบทประกอบด้วยส่วนคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจมากมาย อธิบายรูปประโยค ไวยากรณ์ การใช้ การผันคำกริยา พร้อมตัวอย่างประโยคทุกหัวข้อ เฉลยแบบฝึกหัดและดัชนีท้ายเล่ม
ฟังเสียงประกอบหนังสือผ่านระบบ audio streaming ได้ที่เว็บไซต์ www.tpadigihub.com

 

Product Details

ISBN 9789744438034
ชื่อศิลปิน/ ชื่อ ผู้แต่ง / ค่าย ผศ.ดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา
ชื่อสำนักพิมพ์ ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Product Details

Rating & Review

Write Your Own Review
Review
Your Rating

Similar Product