บัตรเครดิต Central The1

เงื่อนไขเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,100 บาทต่อเดือน: สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ UChoose ถูกต้องภายในวันที่ทำรายการครั้งแรก โดยบริษัทฯจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน และ ยอดแบ่งชำระ ตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น ● เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 64 - 30 พ.ย. 64 ที่บีทูเอสทุกสาขาและ บีทูเอส ออนไลน์● ยกเว้นยอดใช้จ่ายการซื้อบัตรของขวัญและบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท การสั่งซื้อสินค้าแบบ mail order การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ และยอดใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet ● จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท/เซลล์สลิป ไม่เกิน 2,100 บาท/เดือน และไม่เกิน 6,300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ ● เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ไม่สามารถนำเซลล์สลิปหลายเซลล์สลิปในเดือนเดียวกันมานับรวมกันได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณเครดิตเงินคืนรวมกับบัญชีบัตรหลัก และบริษัทฯจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น ● บริษัทฯจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจากทำรายการ

ฟรีค่าจัดส่งเมื่อสั่งซื้อครบ 599 บาท
การห่อบับเบิ้ล 3 ชั้น เพื่อการป้องระหว่างขนส่ง
การันตีสินค้าของแท้
คืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน