นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี ยกเว้นความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขนส่งและความบกพร่องจากการผลิต โดยบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

การบริการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรณีที่ 1: สินค้าที่บริษัทฯ รับเปลี่ยนหรือคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (กรุณาตรวจสอบหมายเหตุเงื่อนไขสภาพสินค้าพร้อมจำหน่าย*)
1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดที่บริษัทยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด
2. สินค้ามีปัญหา ชำรุด หรือใช้งานไม่ได้จากผู้ผลิต หรือจากการขนส่ง เช่น แผ่น DVD ไม่ทำงาน หรือ จำนวนหน้าในหนังสือไม่ครบ เป็นต้น
กรณีที่ 2: สินค้าที่บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนในทุกกรณี
1.  สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์
2. สินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ อาหาร
3. สินค้าประเภทตลับหมึก
4. สินค้าประเภทแม่และเด็กที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายโดยตรง เช่น เครื่องปั๊มน้ำนม จุกนม
5. สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ Gadget หากเกิดการชำรุดที่อยู่ภายใต้ระยะเวลารับประกัน กรุณาติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามเอกสารใบรับประกัน

หมายเหตุ: เงื่อนไขสภาพสินค้าพร้อมจำหน่าย*
-  สินค้าที่เปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย คือ สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ชำรุด เสียหายในทุกกรณี มีเอกสารครบถ้วน เช่น ป้ายราคา ยี่ห้อ สคบ. เป็นต้น มีกล่องสินค้า คู่มือ ใบรับประกัน หรือเอกสารในชุดใบรับประกัน พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนครบถ้วนและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์เฉพาะของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
-  สำหรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ Gadget หากเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่ หรือซ่อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้านั้นๆให้แก่ลูกค้า

เงื่อนไขการคืนเงิน
1. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
   1.1 กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อ ทางบริษัทจะทำเรื่องยกเลิก และคืนวงเงินชำระค่าสินค้าในระบบให้กับลูกค้า และลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ตามรอบบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้า โดยมีระยะเวลา 20 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของลูกค้า)
   1.2 กรณีคืนสินค้าหลังได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการยกเลิกวงเงินชำระค่าสินค้าภายใน 20 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า
2. กรณีชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชี  หรือช่องทางอื่น
ทางบริษัทจะคืนเงินโดยการโอนกลับไปยังบัญชีที่ออมทรัพย์ของลูกค้า เมื่อได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า 
โดยใช้หลักฐานในการรับเงินคืนดังนี้
   1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนเา
   2. สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคาร ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนา
   3. สำเนาหรือภาพถ่ายของสลิป/หลักฐานการโอนเงิน พร้อมลงนามรับรองสำเนา
หลังจากตรวจสอบเอกสารแล้ว เราจะโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 30 วัน ไปยังบัญชีที่ลูกค้าแจ้งมา

ฟรีค่าจัดส่งเมื่อสั่งซื้อครบ 599 บาท
การห่อบับเบิ้ล 3 ชั้น เพื่อการป้องระหว่างขนส่ง
การันตีสินค้าของแท้
คืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน