หลักพืชกรรม รหัสวิชา 20501-2001

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿74

Only 2 left

|

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของพืช การจำแนกประเภทและชนิดของพืช ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช และการปลูกและการดูแลรักษา
รหัสสินค้า: 5305171