เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1001

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿69

Only 3 left

|

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รหัสสินค้า: 5305548