การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ รหัสวิชา 20501-2204

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿90

Only 2 left

|

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รหัสสินค้า: 5305549