The Sri Lankan Civil War สงครามกลางเมืองศรีลังกา

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿240

Only 4 left

|

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

สงครามกลางเมืองของศรีลังกามีปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์ ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านความไม่เท่าเทียมกันทางชนชั้น ฯลฯ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ
รหัสสินค้า: 5280390