X-PADD กระดาน LCD เขียนดิจิตอล

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿340

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

X-PADD กระดาน LCD เขียนดิจิตอล

  • หน้าจอกว้าง 12 นิ้ว 
  • เขียนและลบได้ซ้ำกว่า 100,000 ครั้ง 
  • ถนอมสายตา / ประหยัดกระดาษ

รหัสสินค้า: 5262926