• ช้อปครบ 599 ส่งฟรี
  • ชำระเงินปลอดภัย

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Blog - Central The1 Credit Card

โดย admin b2s 25/6/2020 17:36

Central The1 Credit Card

รับคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 6,000 คะแนน*

(ระยะเวลา 1 ส.ค. 63 – 26 ส.ค.63)

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์(ลงทะเบียนภายในวันที่ชำระค่าสินค้าครั้งแรกครั้งเดียว)

SMS พิมพ์ BRC (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-278-2222 และรอรับข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ค่าบริการขึ้นกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

 

เงื่อนไข

เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 – 26 ส.ค.63  ที่บีทูเอสทุกสาขา ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ การซื้อบัตรของขวัญและบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท การสั่งซื้อสินค้าแบบ mail order การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ และรายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC)

(1) เงื่อนไขการรับคะแนน The 1 พิเศษ: สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ UChoose ถูกต้องภายในวันที่ทำรายการครั้งแรก โดยบริษัทฯจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน และ ยอดแบ่งชำระ ตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น ● เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 – 26 ส.ค.63  ที่บีทูเอสทุกสาขา ● ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ การซื้อบัตรของขวัญและบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท การสั่งซื้อสินค้าแบบ mail order การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) และยอดใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet ● จำกัดคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 3,000 คะแนน/เซลล์สลิป และไม่เกิน 6,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ โดยยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 – 26 ส.ค.63  ● คะแนน The 1 พิเศษจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ไม่สามารถนำเซลล์สลิปมานับรวมกันได้ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณคะแนน The 1 พิเศษรวมกับบัญชีบัตรหลัก และคะแนน The 1 พิเศษจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น ● บริษัทฯ จะโอนคะแนน The 1 พิเศษเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ทำรายการ (2) เงื่อนไขการแบ่งชำระ: เฉพาะยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำ 1,500 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (สามารถรวมสินค้าได้) หรือเลือกแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)  ● ยอดชำระคืนจากการผ่อนชำระต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท ต่อเดือน ● วงเงินชั่วคราวไม่สามารถร่วมรายการผ่อนชำระได้ ● กรุณาแจ้งพนักงานเพื่อขอใช้สิทธิ์ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ก่อนชำระค่าสินค้า  เงื่อนไขทั่วไป: ส่วนลด และ คะแนน The 1 พิเศษไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ ● บริษัทจะมอบคะแนน The 1 พิเศษแก่สมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบคะแนน The 1 พิเศษในบัญชี ● บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการหากตรวจพบในภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว ● บริษัทฯถือเอาข้อมูลในระบบเป็นสำคัญสมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น ●  บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า/บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง ●  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด