• ช้อปครบ 599 ส่งฟรี
  • ชำระเงินปลอดภัย

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Blog - GSB บัตรเครดิตธนาคารออมสิน

โดย admin b2s 29/6/2020 14:15

4.  บัตรเครดิตธนาคารออมสิน
รับคะแนนสะสมพิเศษ
GSB Reward Point สูงสุด 500 คะแนนเมื่อช้อปที่ B2S Online, B2S คู่หูรับหิ้ว และ Line Chat Store*
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการครบทุก 600 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point 100 คะแนน
(ระยะเวลา 26 มิ.ย. 63 – 31 ก.ค. 63)

เงื่อนไขรายละเอียด

• ผู้ถือบัตรลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ โดยรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GB2S#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับสิทธิ์การรับคะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point 

• จำกัดสิทธิ์การลงทะเบียน 100 ท่านแรกตลอดระยะเวลากิจกรรม

• จำกัดรับคะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point สูงสุด 500 คะแนน/บัตร/ตลอดระยะเวลากิจกรรม

• ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

• คะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point ไม่สามารถโอนสิทธิ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด สิ่งอื่นได้ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง

• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริม การขายนี้       โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด