• ช้อปครบ 599 ส่งฟรี
  • ชำระเงินปลอดภัย

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Blog - บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ แลกรับส่วนลดเพิ่ม 10%

โดย admin b2s 26/6/2020 09:27

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

แลกรับส่วนลดเพิ่ม 10% เพียงใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ

 (ระยะเวลา 1 เม.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63)

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

SMS พิมพ์ UB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลยบัตร 12 หลักสุดท้าย ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ยกเว้นบัตรเครดิต Family Plus, บัตรเครดิต SCB M และบัตรเครดิตนิติบุคคล)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
●สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นบัตรเครดิต Family Plus, บัตรเครดิต SCB M และบัตรเครดิตนิติบุคคล ไม่สามารถร่วมรายการ (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวน กับ B2S ทุกสาขา รับสิทธิ์แลกรับเงินคืน 10 % เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
●ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ UB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตของไทยพาณิชย์ 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก (แบบเต็มจำนวนไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยัน การลงทะเบียน (ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์) สามารถลงก่อนหรือหลังทำรายการได้ แต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการใช้จ่าย

●จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับส่วนลดสูงสุด 100,000 คะแนน หรือเทียบเท่า 10,000 บาทต่อร้านค้าที่ร่วมรายการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

●ธนาคารจะดำเนินการตัดคะแนน SCB Reward และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

●ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสม SCB Reward เพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสมและไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)

●ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้คะแนนสะสม SCB Reward /เครดิตเงินคืนไม่เกินจำนวนวงเงินการใช้บัตรเครดิตในแต่ละรอบบัญชีที่ธนาคารกำหนดให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิต

●คะแนนสะสมที่ถูกแลกรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 

●ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้ SCB Reward เพื่อแลกรับส่วนลด จากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เท่านั้น

● หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนวเต็ม

● ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารฯ

●ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ B2S เป็นที่สุด

●โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Central โทร 02-777-7777