• ช้อปครบ 299 ส่งฟรี
  • ชำระเงินปลอดภัย

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Blog - FirstKrungsri_cashback

โดย admin b2s 26/6/2020 09:35

บัตรเครดิต Central The 1 First Choice, Krungsri First Choice หรือ Krungsri

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระ

(ระยะเวลา 1 ก.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)

ลงทะเบียนก่อนทำรายการ (1) SMS พิมพ์ NB2S เว้นวรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับก่อนทำรายการ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

หรือ (2) ลงทะเบียนผ่านระบบ Uchoose

เงื่อนไข:  ● สงวนสิทธิ์เฉพาะรายการผ่อนชำระผ่านบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์, กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และบัตรเซนทรัลเดอะวันเฟิร์สช้อยส์ ● ยกเว้นการผ่อนชำระผ่านทางออนไลน์ ● ผ่อน 0% ทุกชิ้นทั้งร้าน นาน 6 เดือน เมื่อมียอดผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)ตั้งแต่ 3,000 บาทขั้นไปต่อเซลล์สลิป ● ผ่อนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% นาน 15 เดือน ทุกชิ้นทั้งร้าน เมื่อมียอดผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)ตั้งแต่ 4,500 บาทขั้นไปต่อเซลล์สลิป ● ผ่อนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% นาน 20 เดือน ทุกชิ้นทั้งร้าน เมื่อมียอดผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)ตั้งแต่ 8,000 บาทขั้นไปต่อเซลล์สลิป ● ผ่อนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% นาน 24 เดือน ทุกชิ้นทั้งร้าน เมื่อมียอดผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)ตั้งแต่ 10,000 บาทขั้นไปต่อเซลล์สลิป ● สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน: ● สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านทางแอป UChoose หรือผ่านทาง SMS และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนถูกต้องก่อนทำรายการ และผ่อนชำระสินค้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ เท่านั้น ● การคำนวณเครดิตเงินตืน จะคำนวณจากยอดการขำระแต่ละรายการ ไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป ● เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)ตั้งแต่ 5,000 บาทขั้นไปต่อเซลล์สลิป ● รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ ● รายการผ่อน 0% นาน 2 เดือน ไม่ร่วมรับเครดิตเงินคืน ● ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตผิดวัตถุประสงค์ (เพื่อการค้าขาย) และผิดกฎหมาย ● บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่รายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) ● รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่านในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ ● รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ ● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนของท่าน ● บรัษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสิรมการขายนี้

เงื่อนไขอื่นๆ: ● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด ● สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น ● บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง ● ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

บัตรเครดิต Central The 1 First Choice, Krungsri First Choice หรือ Krungsri

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระ

(ระยะเวลา 1 ก.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)

 

 

ลงทะเบียนก่อนทำรายการ (1) SMS พิมพ์ NB2S เว้นวรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับก่อนทำรายการ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

หรือ (2) ลงทะเบียนผ่านระบบ Uchoose

 

เงื่อนไข:  ● สงวนสิทธิ์เฉพาะรายการผ่อนชำระผ่านบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์, กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และบัตรเซนทรัลเดอะวันเฟิร์สช้อยส์ ● ยกเว้นการผ่อนชำระผ่านทางออนไลน์ ● ผ่อน 0% ทุกชิ้นทั้งร้าน นาน 6 เดือน เมื่อมียอดผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)ตั้งแต่ 3,000 บาทขั้นไปต่อเซลล์สลิป ● ผ่อนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% นาน 15 เดือน ทุกชิ้นทั้งร้าน เมื่อมียอดผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)ตั้งแต่ 4,500 บาทขั้นไปต่อเซลล์สลิป ● ผ่อนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% นาน 20 เดือน ทุกชิ้นทั้งร้าน เมื่อมียอดผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)ตั้งแต่ 8,000 บาทขั้นไปต่อเซลล์สลิป ● ผ่อนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% นาน 24 เดือน ทุกชิ้นทั้งร้าน เมื่อมียอดผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)ตั้งแต่ 10,000 บาทขั้นไปต่อเซลล์สลิป ● สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน: ● สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านทางแอป UChoose หรือผ่านทาง SMS และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนถูกต้องก่อนทำรายการ และผ่อนชำระสินค้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ เท่านั้น ● การคำนวณเครดิตเงินตืน จะคำนวณจากยอดการขำระแต่ละรายการ ไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป ● เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)ตั้งแต่ 5,000 บาทขั้นไปต่อเซลล์สลิป ● รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ ● รายการผ่อน 0% นาน 2 เดือน ไม่ร่วมรับเครดิตเงินคืน ● ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตผิดวัตถุประสงค์ (เพื่อการค้าขาย) และผิดกฎหมาย ● บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่รายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) ● รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่านในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ ● รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ ● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนของท่าน ● บรัษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสิรมการขายนี้

เงื่อนไขอื่นๆ: ● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด ● สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น ● บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง ● ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด