• ช้อปครบ 299 ส่งฟรี
  • ชำระเงินปลอดภัย

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Blog - KTC18%_Flexi

โดย admin b2s 26/6/2020 09:30

บัตรเครดิต KTC

1. แลกรับเงินคืน 18% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 500 บาท และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 500 คะแนน 

(ระยะเวลา 1 ก.พ. 63 – 31 ก.ค. 63)

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ SMS พิมพ์ BK วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงเทียนสำเร็จ (ค่าส่ง 3 บาท)

 

เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน 18%

1. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี“) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก“) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม“) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

2. สมาชิกบัตร KTC- Royal Orchid Plus สามารถใช้เฉพาะคะแนนสะสม KTC Forever Rewards ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น

3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ BK เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.ktc.co.th/BOOK ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2563 – 31 ก.ค. 2563 (“ระยะเวลารายการ“) เท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

4. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ (“บัตรฯ“) ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะนํายอดใช้จ่ายรวมจากบัตรฯ ทุกใบที่ร่วมรายการ และ ตัดคะแนนสะสมเฉพาะจากบัตรฯ ใบแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จตามเงื่อนไขที่กําหนด มาคํานวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้นับตั้งแต่เดือนที่สมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ เป็นต้นไป  

5. กรณีสมาชิกทำรายการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดการทำรายการที่สมบูรณ์ในครั้งแรกสุด และบัตรเครดิตใบแรกสุด เป็นสำคัญ

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 500 บาท และใช้คะแนนสะสมทุกๆ 500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ ร้านหนังสือ / สาขาที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลารายการ

7. การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น  เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่หารด้วย 500 ลงตัวเท่านั้น โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 500 บาท และใช้คะแนนสะสม ทุกๆ 500 คะแนน ต่อการมอบเครดิตเงินคืน 18% เข้าบัญชีบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

8. สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสมมากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีการใช้สิทธิแลกรับเครดิตเงินคืนนั้น สมาชิกจึงจะมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

9. สมาชิกที่ประสงค์จะโอนคะแนนสะสมจากบัตรฯ อื่นๆ ของสมาชิก มายังบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้ จะต้องดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันสุดท้ายของเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน ตามระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ (ภายในวันที่ 29 ก.พ. 2563 ,  …  , 31ก.ค.2563)

10. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการแบ่งชำระ KTC Flexi ทุกประเภท, ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณในการให้เครดิตเงินคืนในรายการนี้

11. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ นั้น เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณารายการยอดใช้จ่ายรวมเป็นรายเดือนปฏิทิน ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารายการนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด

12. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่ใช้ลงทะเบียนของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน ตามระยะเวลารายการ (หลังจาก 60 วันนับจากวันที่ 29 ก.พ. 2563 ,  …  , 31ก.ค.2563)

 

2. แบ่งชำระ KTC FLEXI อัตรา 0.69% ต่อเดือน นาน 3 เดือน

(ระยะเวลา 1 ก.พ. 63 – 31 ก.ค. 63)

 

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ที่ KTC Phone 02 -123 5000

 

เงื่อนไขรายการบริการแบ่งชำระกับบัตร KTC 0% - 0.69% ต่อเดือน นาน 3 เดือน

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ณ B2S, B2S/Think Space สาขาที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2563 – 31 ก.ค. 2563  ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการแบ่งชำระกับบัตร KTC 0% เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ ณ สาขา B2S ที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่ B2S กำหนดเท่านั้น (ทำรายการแบ่งชำระ 0% ณ ร้านค้า)

3. กรณีสินค้า/บริการที่ไม่เข้าร่วมบริการแบ่งชำระกับบัตร KTC 0% ตามรายการนี้ สามารถแบ่งชำระโดยบริการแบ่งชำระKTC FLEXI by Phone อัตรา 0.69 % ต่อเดือน นาน 3 เดือน โดยต้องมีราคาสินค้า/บริการขั้นต่ำ 3,000 บาท และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเซลส์สลิปที่มียอดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเท่านั้น เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

4. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI by Phone อัตรา 0.69% ต่อเดือน นาน 3 เดือน ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ ที่ KTC Phone 02 -123 5000 ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการrefund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้