• ช้อปครบ 599 ส่งฟรี
  • ชำระเงินปลอดภัย

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Blog - SCB10%Reward

โดย admin b2s 26/6/2020 09:32

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

คุ้มที่ 1 แลกรับส่วนลดเพิ่ม 10% เพียงใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ

คุ้มที่ 2 รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 900 บาท/ท่าน เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวน

(ระยะเวลา 26 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63)

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ SMS พิมพ์ UB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลยบัตร 12 หลักสุดท้าย ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ยกเว้นบัตรเครดิต Family Plus, บัตรเครดิต SCB M และบัตรเครดิตนิติบุคคล)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ B2S ทุกสาขา ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.-31 ก.ค. 20

• คุ้มที่ 1 แลกรับส่วนลดเพิ่ม 10% เพียงใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ

(จำกัดการแลกคะแนนเพื่อรับส่วนลด 10,000 บาท / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

• คุ้มที่ 1

สำหรับบัตรเครดิต SCB ทุกประเภท ยกเว้นบัตร SCB แฟมิลี่พลัส , บัตรเครดิตนิติบุคคล และบัตรเครดิต SCB M ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ UB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก (แบบเต็มจำนวนไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยัน การลงทะเบียน (ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์) สามารถลงก่อนหรือหลังทำรายการได้ แต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการใช้จ่าย

• คุ้มที่  2 รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 900 บาท/ท่าน เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวน ผ่านบัตร ครบทุก 3,000 บาท/เซลล์สลิป  ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ (คำนวณทุก 3,000 บาท เศษที่ไม่ครบหรือเกิน 3,000 บาทไม่นำมาคำนวณ) รับเครดิตเงินคืน 3% (หรือเทียบเท่า 90 บาท)  โดยผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ B2SBTS วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต ใช้ได้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) ยกเว้น ผู้ถือบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND ได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน
• ธนาคารและ B2S มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ B2S เป็นที่สุด          

•โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการและจำนวนงวดในการแบ่งจ่าย ได้จากพนักงานขายหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของธนาคารก่อนทำรายการ ณ จุดขาย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777