• ช้อปครบ 599 ส่งฟรี
  • ชำระเงินปลอดภัย

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Blog - เซนทรัล เดอะวัน บัตรเครดิต

โดย admin b2s 3/7/2020 11:12

บัตรเครดิต เซนทรัล เดอะวัน

รับคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 3,500 คะแนน* เมื่อช้อปที่ B2S Online, B2S คู่หูรับหิ้ว

ช้อปต่อการสั่งซื้อผ่าน B2S Online (รูดเต็ม) ตั้งแต่ 800 บาท รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 200 คะแนน(1)

ช้อปต่อการสั่งซื้อผ่าน B2S Online (รูดเต็ม) ตั้งแต่ 5,000 บาท รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 1,500 คะแนน

ช้อปต่อการสั่งซื้อผ่าน B2S Online (รูดเต็ม) ตั้งแต่ 10,000 บาท รับคะแนนเดอะวันพิเศษ 3,500 คะแนน

จำกัดคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 3,500 คะแนน/การสั่งซื้อ 7,000 คะแนน/เดือน และ 21,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก ตลอด

 

SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการเพื่อรับคะแนนเดอะวันพิเศษ พิมพ์ BOL (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-278-2222 และรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียน (ค่าบริการขึ้นกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์) หรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี

(ระยะเวลา 1 ก.ค. 63 30 ก.ย. 63)

เงื่อนไขทั่วไป สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสด ได้ / บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ / บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้คะแนนเดอะวันพิเศษไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน  หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิกหรือปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง / กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว / บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและการสั่งซื้อไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด / บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง / ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

       (1)เงื่อนไขคะแนนเดอะวันพิเศษพิเศษ: สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (หรือลงทะเบียนฟรีผ่าน Application UChoose ) ถูกต้องภายในวันที่ทำรายการ โดยบริษัทฯจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่ชำระเต็มจำนวน ตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น / เฉพาะการทำรายการซื้อและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63 ที่ B2S Online ยกเว้น การซื้อบัตรของขวัญและบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท การสั่งซื้อสินค้าแบบ mail order ยอดซื้อที่ซูเปอร์สปอร์ต เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท ท็อปส์ พื้นที่เช่า ร้านอาหาร การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) และยอดใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet  / จำกัดคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 3,500 คะแนน/การสั่งซื้อ 7,000 คะแนน/เดือน และ 21,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ / บริษัทฯ จะโอนคะแนนเดอะวันพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วัน หลังทำรายการ