เรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านเกม

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿220

Only 3 left

|

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

รายละเอียด
หนังสือเล่มนี้ได้นำเกมมาช่วยเพิ่มความเข้าใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นให้มากยิ่งขึ้น โดยนำสิ่งที่ได้ศึกษามาในแต่ละบทตั้งแต่บทที่ 2 จนถึงบทที่ 5 มาประยุกต์เพื่อเขียนเป็นโปรแกรมขึ้นมา จนผลลัพธ์สุดท้ายได้โปรแกรมเกมแบบง่ายๆ มีโจทย์ให้ฝึกเขียนโปรแกรมอย่างต่อเนื่องในคำถามท้ายบทดังกล่าว
คุณลักษณะ
ISBN9786160839063
ชื่อศิลปิน/ ชื่อ ผู้แต่ง / ค่ายผศ.พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ
ชื่อสำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
รหัสสินค้า: 5305009
 

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านเกม

สำหรับผู้สนใจที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนหรือผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้และได้ลงมือปฏิบัติโดยเขียนโปรแกรมตาม รวมถึงได้ทำความเข้าใจกับคำอธิบายของรหัสโปรแกรมดังกล่าวด้วยจึงจะมีส่วนช่วยทำให้สามารถเริ่มเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้

หนังสือเล่มนี้ได้นำเกมมาช่วยเพิ่มความเข้าใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นให้มากยิ่งขึ้น โดยนำสิ่งที่ได้ศึกษามาในแต่ละบทตั้งแต่บทที่ 2 จนถึงบทที่ 5 มาประยุกต์เพื่อเขียนเป็นโปรแกรมขึ้นมา จนผลลัพธ์สุดท้ายได้โปรแกรมเกมแบบง่ายๆ มีโจทย์ให้ฝึกเขียนโปรแกรมอย่างต่อเนื่องในคำถามท้ายบทดังกล่าว โดยดูการประยุกต์แต่ละบทเป็นแนวทาง ส่วนสองบทสุดท้ายเป็นการประยุกต์อย่างเดียว ได้นำตัวแปรและการดำเนินการคำสั่งควบคุม แถวลำดับและแถวลำดับลิสต์ และเมธอด ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมาประยุกต์เขียนเป็นโปรแกรมเกม Snake และเกม Flappy Bird ขึ้นมา เพื่อทำให้รู้สึกอยากจะศึกษาว่าเกมทั้งสองนี้จะเขียนเป็นโปรแกรมขึ้นมาได้อย่างไร รวมถึงน่าจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดความสนใจที่อยากจะศึกษาการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมด้วยตนเองต่อไปได้

รีวิวสินค้า

การรีวิวสินค้าต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น, เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก